Show simple item record

dc.contributor.authorDere, Aybüke
dc.contributor.authorAlataş, Ceren
dc.contributor.authorKayacılar, Ece
dc.contributor.authorYavavlı, Helin
dc.contributor.authorKaraca, Yağmur
dc.date.accessioned2020-12-03T10:38:30Z
dc.date.available2020-12-03T10:38:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54685
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 21-22).
dc.description.abstractTürkiye tiyatro tarihinde 1950 ve 1960'lı yıllar toplumsal sorunların öne çıktığı ve politik tiyatro örneklerinin en çok görüldüğü yıllardır. Belirtilen yıllar, Türkiye'nin dış dünyaya açılmasıyla birlikte yeni karikatür anlayışının da en etkin olduğu dönemdir. Altan Erbulak bu dönemde politik ve güldürü tiyatrosu, özellikle de karikatür alanında öne çıkmasıyla Türk mizahının bir parçası haline gelmiştir. Teknolojiye olan düşkünlüğüyle de bilinen Erbulak, karikatürlerinde siyaseti de işlemesi ile döneminin karikatüristlerinden ayrılmaktadır. Bu araştırmada Altan Erbulak'ın yer aldığı gazete haberlerinden, dokümanlardan, karikatürlerinden, kızıyla yapılmış röportajdan ve fotoğraflardan yararlanılmıştır. Bu kaynaklar doğrultusunda Erbulak'ın özel hayatı, sanat hayatı, teknolojiye bakış açısı ve siyasete yaklaşımı ele alınmıştır. 1950 ve 1960'lı yıllardaki yeni karikatür anlayışını, tiyatroya bakışı ve siyasetin sanata etkisini anlama adına dönemin başarılı sanatçısının hayatı ve eserleri bize yol gösterecektir.
dc.description.abstractTurkey's historic theater in the 1950s and 1960s are known with social problems that were emerged and many examples of political theater have been developed. The specified years is the period that as Turkey is opening up to the World, a new understanding of cartoon has been developed. During this period, Altan Erbulak has become a part of Turkish humor with its prominence in the field of laugh and politic theater, especially in cartoon. Erbulak, who is also known for his devotion to technology, differs from the other cartoonists of his time with combining politics into cartoons. In this research, newspapers, documents, cartoons, interview with his daughter, and photographs will be used. With these resources, Erbulak's private life, art life, technological perspective, and approach to politics were discussed. In the 1950s and 1960s, the life and works of Altan Erbulak, one of the successful names of the period, are of great importance to understand the new era of cartoon, perspective for theatre, and the impact of politics on art.
dc.description.statementofresponsibilityby İbrahim Mert Öztürk.
dc.format.extent59 pages
dc.language.isoTurkish
dc.relation.ispartofseriesİbrahim Mert Öztürk, HIST 200-7 (2019-2020 Spring) ; 8
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectAltan Erbulaken_US
dc.subjectKarikatüren_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectTeknolojien_US
dc.subjectSiyaseten_US
dc.subjectTheatreen_US
dc.subjectCartoonen_US
dc.subjectPoliticsen_US
dc.subjectTechnologyen_US
dc.subject.lccÖZTÜRK HIST 200-7/8 2019-20
dc.titleKarikatürleriyle ve tiyatro oyunlarıyla iz bırakmış bir isim: Altan Erbulak
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent University
dc.identifier.itemidSPB3308en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike