Show simple item record

dc.contributor.authorBirinci-Konur, K.
dc.contributor.authorAyas, Alipaşa
dc.date.accessioned2020-11-25T10:49:43Z
dc.date.available2020-11-25T10:49:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-1037
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54631
dc.description.abstractKavramsal değişim metinleri, öğrencilerin kavram yanılgılarının ve sebeplerinin neler olduğunu belirten ve bu yanlış kavramaların yetersiz olduğunu örneklerle birlikte açıklayıp ortaya koyan metinlerdir. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının fiziksel ve kimyasal değişim konusunda kullanılan kavramsal değişim metinlerine karşı tutumlarının belirlenmesidir. Araştırma, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2009 yılında Sınıf Öğretmenliği Programı 1.sınıfında öğrenim gören 30 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmişitr. Bu araştırmada deneysel araştırma modelinin kontrol grupsuz son test deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Kavramsal Değişim Metni Tutum Ölçeği (KDMTÖ) kullanılmıştır. Ayrıca kavramsal değişim metinleri ile ilgili öğretmen adaylarının yazılı görüşleri alınmıştır. Veri analizinde öğretmen adaylarının tutum ölçeğindeki her bir maddeye ilişkin ortalama puanları hesaplanmıştır. Yazılı görüşler ise belli kodlar altında sınıflandırılarak nitel olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada, tutum ölçeğinden elde edilen bulgular öğretmen adaylarının kavramsal değişim metinlerine karşı tutumlarının oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. Öğretmen adaylarının yazılı ifadelerinden elde edilen sonuçlar da tutumun bu derece yüksek olmasını destekler niteliktediren_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.subjectKavramsal değişim metinlerien_US
dc.subjectTutumen_US
dc.subjectFiziksel ve kimyasal değişmeen_US
dc.titleSınıf öğretmeni adaylarının fiziksel ve kimyasal değişme konusunda kavramsal değişim metinlerine karşı tutumlarıen_US
dc.title.alternativeAttitudes of the pre-service primary teachers’ towards the conceptual change texts in the subject of physical and chemical changeen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentGraduate School of Educationen_US
dc.citation.spage971en_US
dc.citation.epage991en_US
dc.citation.volumeNumber18en_US
dc.citation.issueNumber3en_US
dc.publisherAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesien_US
dc.contributor.bilkentauthorAyas, Alipaşa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record