Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkan, Ahmet Fatih
dc.date.accessioned2020-11-24T18:36:56Z
dc.date.available2020-11-24T18:36:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2146-1082
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54620
dc.description.abstractSon yıllarda Rekabet Kurulu internet sitesinde motorlu taşıtlar sürücü kurslarına ve ekmek üreticilerine hitap eden iki farklı basın bülteni yayımlamıştır. Rekabet Kurulu bu basın bültenlerinde ilgili sektörlerde sıkça rastlanan bazı davranışların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca yasaklanmış olduğunu belirtmiş ve bu davranışları ilgili sektörlerde faaliyet gösteren teşebbüslere proaktif bir biçimde ilan etmiştir. Bu basın bültenleriyle Rekabet Kurulu, rekabet savunuculuğu faaliyetleri kapsamında yeni bir adım atmış ve rekabet savunuculuğunu muhataplarıyla doğrudan ilişkiler çerçevesinde yapma seviyesine yükselterek iş dünyasında daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemiştir. Rekabet Kurulu’nun bu girişimleri Türkiye’de yerleşik bir rekabet kültürü oluşturmak yolunda çıtayı yükselttiğinin bir işareti olarak algılanabilir. Bu makalede söz konusu basın bültenlerinden yola çıkılarak Rekabet Kurulu’nun Türkiye’de bir rekabet kültürü oluşturulması ve geliştirilmesi noktasında rekabet savunuculuğu faaliyetleri incelenmektedir.en_US
dc.description.abstractThe Turkish Competition Authority has recently published in its website two different press releases specifically addressed to driving schools and bread manufacturers. It has identified in these press releases the most common practices in the relevant markets that are prohibited under the Act on the Protection of Competition 1994 and proactively announced them to undertakings operating in those markets. With these press releases, it has taken a new step in its competition advocacy activities and redirected its strategy towards direct contact with the targets of those activities with a view to expanding their reach in the business world. These initiatives of the Turkish Competition Authority can be taken to mean that it has raised the bar in its efforts to establish a wellentrenched competition culture in Turkey. Using these press releases as an illustration, this article analyses the competition advocacy activities carried out by the Turkish Competition Authority in establishing and promoting a competition culture in Turkey.
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.subjectRekabet savunuculuğuen_US
dc.subjectRekabet kültürüen_US
dc.subjectRekabet politikasıen_US
dc.subjectBasın bültenien_US
dc.subjectÖncül (Ex Ante) müdahaleen_US
dc.subjectCompetition advocacyen_US
dc.subjectCompetition cultureen_US
dc.subjectCompetition policyen_US
dc.subjectPress releaseen_US
dc.subjectEx Ante interventionen_US
dc.titleRekabet savunuculuğunda yeni bir araç: rekabet kurumunun basın bültenlerien_US
dc.title.alternativeA new tool in competitional advocacy: press releases of the Turkish competition authorityen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.citation.spage515en_US
dc.citation.epage558en_US
dc.citation.volumeNumber5en_US
dc.citation.issueNumber2en_US
dc.publisherİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesien_US
dc.contributor.bilkentauthorÖzkan, Ahmet Fatih


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record