Show simple item record

dc.contributor.authorKireçci, Mehmet Akif
dc.contributor.authorBacanlı, H.
dc.contributor.authorErişen, Y.
dc.contributor.authorKaradağ, E.
dc.contributor.authorÇeliköz, N.
dc.contributor.authorDombaycı, M. A.
dc.contributor.authorToprak, M.
dc.contributor.authorŞahin, M.
dc.date.accessioned2020-11-23T19:02:51Z
dc.date.available2020-11-23T19:02:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1300-1337
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54586
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma derecelerine göre sıralanmasını sağlayan Türkiye'de Yükseköğretimin Uluslararasılaşma Endeksinin geçerlik ve güvenirliğini sınamaktır. Endeks gösterge ve alt göstergelerinin madde ayırt ediciliği, yapı geçerliği (açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi) ve iç tutarlıkları 300 öğretim üyesinden elde edilen veriler kullanılarak test edilmiştir. Elde edilen bulgular endeksin, (i) üniversite araştırma performansı, (ii) eğitim programı yeterliği, (iii) uluslararası bağlantılar, (iv) öğrenci desteği ve (v) şehir yeterliği olmak üzere beş gösterge ve 33 alt göstergeden oluştuğunu, geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir. Çalışmada daha sonra Delphi tekniği kullanılarak endeks gösterge ve alt göstergelerinin ağırlıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak, Türkiye'de Yükseköğretimin Uluslararasılaşma Endeksi'nin yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmalarına göre sıralanmasına yönelik olarak kullanılması için bir kanıt niteliğinde olduğu söylenebilir.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleEğitim ve Bilimen_US
dc.subjectYükseköğretimen_US
dc.subjectÜniversiteen_US
dc.subjectUluslararasılaşmaen_US
dc.subjectEndeksen_US
dc.subjectKaliteen_US
dc.titleTürkiye'de yükseköğretimin uluslararasılaşması: bir endeks oluşturma çalışmalarıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Historyen_US
dc.citation.spage1en_US
dc.citation.epage28en_US
dc.citation.volumeNumber41en_US
dc.citation.issueNumber187en_US
dc.publisherTürk Eğitim Derneği İktisadi İşletmesien_US
dc.contributor.bilkentauthorKireşçi, Mehmet Akif


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record