Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkan, Ahmet Fatih
dc.date.accessioned2020-11-23T12:49:43Z
dc.date.available2020-11-23T12:49:43Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1302-552X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54568
dc.description.abstractMal veya hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında rekabet, bu piyasalarda faaliyet gösteren özel teşebbüslerin yanı sıra kamu teşebbüsleri tarafından veya piyasada bizzat faaliyet göstermeyip ancak piyasayı düzenleme amaçlı müdahalelerde bulunan ya da bazı hallerde tıpkı kamu teşebbüsleri gibi teşebbüs faaliyeti (ekonomik faaliyet) gerçekleştiren kamu kuruluşları tarafından bozulabilmektedir. Devletin gerek müteşebbis, gerekse de düzenleyici olarak piyasalara doğrudan ya da dolaylı müdahalelerde bulunabilmesi sonucu, söz konusu piyasalarda faaliyet gösteren özel teşebbüsler ile kamu teşebbüsleri arasındaki veya özel teşebbüslerin kendi aralarındaki serbest ve adil rekabet koşulları bu niteliğinden uzaklaşmaktadır. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a göre rekabet ihlallerinin incelendiği önaraştırma ve\veya soruşturmalarda taraf olmanın ön koşulunu oluşturan “teşebbüs” kavramı sonucu, 3. maddede düzenlenen teşebbüs tanımına girmeyen kamu kuruluşları ve kamu teşebbüsleri olduğu kadar, bu tanıma girse bile faaliyetlerini gerçekleştirirken kamusal yetki kullanan kamu kuruluşları, hatta kamu teşebbüsleri de bulunmaktadır. Bu durum, ilgili kamu teşebbüsü veya kamu kuruluşunun 4054 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalması sonucunu doğurmakta, böylece teşebbüsler arasındaki eşitliği bozmak suretiyle rekabet düzenini ihlal etmektedir. Bu çalışmada seçilmiş Kurul kararları ışığında, Rekabet Kurulu’nun kamu teşebbüsleri ve kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilen rekabet ihlallerine yaklaşımı incelenmekte ve bu ihlaller sonucu ortaya çıkan olumsuz durumun giderilmesi için çözüm önerilerine yer verilmektedir.en_US
dc.description.abstractCompetition in goods or services markets might be distorted by public undertakings operating in these markets or by public authorities that are not directly operating in, but rather regulating these markets. However, in some occassions the latter can be engaged in economic activities just like the former does. As a consequence of either direct or indirect state intervention in markets, the effective and free competition between private undertakings and public undertakings or among private undertakings is exposed to distortion. Due to the key role given to the concept of “undertaking” defined in Law on The Protection of Competition No: 4054, there remain public undertakings and public authorities that do not come within this definition or that exercise regulatory powers (ius imperii) meanwhile coming within the definition. Since this situation results in public undertakings or public authorities falling outside the scope of the said Law, the competition is distorted owing to the inequality created between public undertakings and private undertakings. In this article, the approach of Turkish Competition Authority towards distortion of competition by public undertakings and public authorities is examined in the light of selected decisions of the said Authority and solutions to the problems arised out of this distortion are proposed.
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleRekabet Dergisien_US
dc.subjectKamu teşebbüsüen_US
dc.subjectKamu kuruluşuen_US
dc.subjectKamu kurumuen_US
dc.subjectKamu müdahalesien_US
dc.subjectRekabet ihlalien_US
dc.subjectPublic undertakingsen_US
dc.subjectPublic authoritiesen_US
dc.subjectPublic bodiesen_US
dc.subjectState interventionen_US
dc.subjectDistortion of competitionen_US
dc.titleTürk rekabet hukuku uygulamasında kamu teşebbüsleri ve kamu kuruluşlarının rekabeti bozucu davranışlarıen_US
dc.title.alternativeDistortion of competition by public undertakings and public authorities under Turkish competition lawen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.citation.spage115en_US
dc.citation.epage209en_US
dc.citation.volumeNumber10en_US
dc.citation.issueNumber3en_US
dc.publisherRekabet Kurumuen_US
dc.contributor.bilkentauthorÖzkan, Ahmet Fatih
dc.identifier.eissn2651-4990


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record