Show simple item record

dc.contributor.authorBacanlı, H.
dc.contributor.authorErişen, Y.
dc.contributor.authorÇeliköz, N.
dc.contributor.authorDombaycı, M. A.
dc.contributor.authorToprak, M.
dc.contributor.authorŞahin, M.
dc.contributor.authorKireçci, M. Akif
dc.contributor.authorKaradağ, E.
dc.date.accessioned2020-11-23T08:50:55Z
dc.date.available2020-11-23T08:50:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2146-796X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54561
dc.description.abstractBu araştırmada, Türk ve uluslararası üniversite öğrencilerinin eğitim gördükleri şehre, şehir halkının ise bu öğrencilere karşı tutumlarının karşılaştırmalıolarak incelenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel desende tasarlanan araştırmadanicel araştırma yaklaşımı desenlerinden tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 1055 uluslararası üniversite öğrencisi, 1306 Türk üniversite öğrencisi ve bu öğrencilerin öğrenim gördükleri şehirlerdeki 1003 vatandaş oluşturmuştur. Araştırmada veriler, araştırma kapsamında geliştirilen üçtutum ölçeğiyle elde edilmiş olup elde edilen verilerin çözümlenmesinde t-testi ve ANOVA analizi kullanılmıştır. Bulgular, Türk öğrencilerin öğrenimgördükleri şehre ilişkin tutumlarının orta, uluslararası öğrencilerin tutumlarının ise orta-üstü seviyede olduğunu; buna karşın şehir halkının ise üniversite öğrencilerine karşın alt-orta seviyede bir tutum sergilediğini göstermiştir.Ayrıca toplum tarafından öğrenci şehri (örneğin Bursa, İzmir, Eskişehir) olarak bilinen şehirlerde öğrenim görmek öğrencilerin şehre karşı tutumlarınıpozitif etkilemektedir. Buna karşın özellikle İstanbul gibi geçim standardıyüksek, ulaşım ve barınma sorunun olduğu şehirler ise öğrencilerin şehre karşı tutumlarını negatif olarak etkilemektedir. Sonuç olarak üniversite eğitiminin kalitesini artırmak için sadece fiziksel yapılara ve eğitim içeriğinin kalitesine değil, üniversitenin bulunduğu şehirlerdeki illerdeki halkın öğrencilerekarşı tutumlarının olumlu yönde geliştirilmesine de önem verilmelidir.en_US
dc.description.abstractIn this study, we aimed to investigate comparatively the attitudes of Turkish and international university students towards the city they have their education and of the city population towards these students. We designed the study in cross-sectional pattern and used survey research as quantitative research approach. The sample of the study included 1055 international university students, 1306 Turkish university students and 1003 individuals living in the cities that these students have their education. The data of the study were obtained through three attitudinal scale developed for the study, and these data were analyzed by t-test and ANOVA analysis. The findings indicated that the attitudes of Turkish students towards the city were at mid-level and of international students were at mid-high level while the attitudes of the citizens towards university students were at low-mid level. Also, having education in cities known to be student cities (i.e. Bursa, İzmir, Eskişehir) by the people provides a positive contribution to the attitudes of students towards the city. On the other hand, the cities with high living standards and transportation and accommodation problems such as Istanbul provide a negative contribution to the attitudes of students towards the city. In conclusion, in order to improve the quality of university education, it is important not only to improve the physical structures and educational content but also to develop the attitudes of people living in related city towards students positively.
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleYükseköğretim Dergisien_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.2399/yod.16.007en_US
dc.subjectŞehir halkıen_US
dc.subjectTutumen_US
dc.subjectUluslararası öğrencien_US
dc.subjectUluslararasılaşmaen_US
dc.subjectÜniversiteen_US
dc.subjectCity populationen_US
dc.subjectAttitudeen_US
dc.subjectInternationalizationen_US
dc.subjectInternational studenten_US
dc.subjectUniversityen_US
dc.titleTürkiye’de üniversite öğrencisi olmak: şehir halkı, Türk ve uluslararası öğrenciler bağlamında karşılaştırmalı bir alan araştırmasıen_US
dc.title.alternativeBeing an international university student in Turkey: comparative field study on city population and Turkish and international studentsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Historyen_US
dc.citation.spage49en_US
dc.citation.epage61en_US
dc.citation.volumeNumber6en_US
dc.citation.issueNumber2en_US
dc.identifier.doi10.2399/yod.16.007en_US
dc.publisherDeomeden_US
dc.contributor.bilkentauthorKireçci, M. Akif
dc.identifier.eissn2146-7978


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record