Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Senem
dc.date.accessioned2020-11-23T01:36:57Z
dc.date.available2020-11-23T01:36:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1302-9916
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54542
dc.description.abstractGüçlenme kavramı yaşamın farklı alanlarında kaynaklara ulaşma, bu kaynakları elde etme ve sağlamanın yanı sıra hak ve yetilere sahip olma gibi karmaşık süreçler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası toplum, demokratik ideallere ulaşılması açısından bahsedilen farklı alanlar arasında özellikle kadınların politik güçlenmesinin öneminin altını çizmektedir. Kadınların politik güçlenmesi üzerine yapılmış çalışmaların çoğu ulusal veya federal düzeylerdeki kadın temsiline odaklanırken yerel siyaseti bir kenara itmektedir. Bunun yanı sıra kadınların siyasete katılımları ve siyasi temsilleri üzerine yapılmış çalışmalara baktığımızda, literatürün genellikle Batılı/Batılı olmayan ikiliğinden beslenen kamusal alan/özel alan, siyasi olan/siyasi olmayan gibi ikilikler üzerine kurulduğu görülmektedir. Bu tartışmalar ışığında bu çalışmada öncelikle politik güçlenme, siyasi temsil ve yerel siyaset bağlantısı toplumsal cinsiyet bağlamında tartışıldıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de yerel siyasette kadın temsili ile ilgili yapılmış çalışmaların karşılaştırmalı bir okuması gerçekleşecektir. Son bölümde ise bu okumanın, kamusal-özel ikiliğinin içine sıkıştırılan kadının siyasi temsilinin nasıl farklı bağlamlarda farklı stratejilerle aşılabildiğine işaret ettiği tartışılacaktır.en_US
dc.description.abstractEmpowerment is defined as a complex process of accessing, acquiring and providing resources as well as having capabilities and rights within different spheres of life. Being one of these spheres, political empowerment of women has been given top priority for enhancement of democratic ideals by international society. Most of the studies on women’s political empowerment focus on women’s representation at the state or federal level leaving local politics aside. In addition, women’s participation in politics is mainly studied through interrelated binaries of public versus private, political versus non-political, which in turn are nourished by the grand dichotomy of Western versus Non-Western. In the light of these discussions, this study firstly elaborates on the relation between political empowerment, political representation and local politics in the context of gender, followed by a comparative reading of studies on representation of women in local politics both in the United States and Turkey. Conclusion points out how political representation of women confined to public versus private dichotomy would be transgressed by different strategies in different contexts.
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleKadın/Woman 2000 - Kadın Araştırmaları Dergisien_US
dc.subjectPolitik güçlenmeen_US
dc.subjectKadın temsilien_US
dc.subjectYerel siyaseten_US
dc.subjectAmerika Birleşik Devletlerien_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectPolitical empowermenten_US
dc.subjectWomen’s representationen_US
dc.subjectLocal politicsen_US
dc.subjectThe United Statesen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleYerel siyasette kadının politik güçlenmesinin karşılaştırmalı bir okuması: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiyeen_US
dc.title.alternativeA comparative reading of women empowerment in local politics: the United States of America and Turkeyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Political Science and Public Administrationen_US
dc.citation.spage149en_US
dc.citation.epage168en_US
dc.citation.volumeNumber20en_US
dc.citation.issueNumber1en_US
dc.publisherDoğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezien_US
dc.contributor.bilkentauthorYıldırım, Senem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record