Show simple item record

dc.contributor.authorAtakan-Duman, Ş.
dc.contributor.authorÖzdora-Akşak, Emel
dc.date.accessioned2020-11-22T23:28:11Z
dc.date.available2020-11-22T23:28:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54535
dc.description.abstractThis case study focuses on the identity construction process and corporate social responsibility (CSR) efforts of Pet Holding, a Turkish family holding company working in petroleum and gas exploration and extraction as well as in mining, tourism and construction. This study aims to understand how companies determine context and content of their CSR initiatives, the role of CSR in organizational identity construction through qualitative semistructured interviews with the firm’s managers and a quantitative analysis of secondary data. The findings revealed that CSR contributes deeply to organizational identity construction and tends to be influenced by the founder’s personal history and values. The founder’s personality and priorities were found to be critical for any organization’s identity construction, but especially important for family holdings.en_US
dc.description.abstractBu örnek olay analizi petrol arama, madencilik, turizm ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir aile holdingi olan Pet Holding'in kimlik inşa sürecini ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini incelemektedir. Çalışmanın amacı, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve ikincil verilerin niteliksel incelemesi aracılığıyla, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin kapsam ve içeriğini belirlemek ve kurumsal sosyal sorumluluğun kurum kimliği inşasındaki rolünü anlayabilmektir. İncelenen örnek olay kapsamında çalışma sonuçları kurumsal sosyal sorumluluğun kurumsal kimlik inşasında önemli bir rolü olduğunu ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin seçiminde şirket kurucusunun geçmişinden ve değerlerinden etkilendiğini göstermiştir. Buna ilaveten kurucunun kişiliğinin ve önceliklerinin özellikle aile holdingleri için kurumsal kimlik inşasında kritik bir rolü olduğunu ortaya koymuştur.
dc.language.isoEnglishen_US
dc.source.titleİletişim Kuram ve Araştırma Dergisien_US
dc.subjectInstitutional theoryen_US
dc.subjectCorporate social responsibilityen_US
dc.subjectPetroleum and gas exploration and extractionen_US
dc.subjectMiningen_US
dc.subjectFamily holdingsen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleThe CSR agenda of a family holding in oil extraction and mining: an analysis of Turkey’s Pet Holdingen_US
dc.title.alternativePet Holding örnek olay incelemesi: Türkiye’de bir petrol arama ve madencilik aile şirketinin kurumsal sosyal sorumluluk gündemien_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Graphic Designen_US
dc.citation.spage1en_US
dc.citation.epage16en_US
dc.citation.issueNumber44en_US
dc.publisherGazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
dc.contributor.bilkentauthorÖzdora-Akşak, Emel
dc.identifier.eissn2147-4524


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record