Show simple item record

dc.contributor.authorÖzenç Uçak, N.
dc.contributor.authorBirinci, Hatice Gülşen
dc.date.accessioned2020-11-17T13:07:31Z
dc.date.available2020-11-17T13:07:31Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1300-0039
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54521
dc.description.abstractBu makalede bilimsel iletişim ve etik konuları ele alınmakta ve bilimsel alanda görülen etik dışı davranışlar incelenmektedir. Özellikle intihal konusu üzerinde durularak, intihalin ne olduğu, türleri, yapılış nedenleri, internetin intihal üzerine etkisi ve önlenmesi konusunda yapılabilecekler irdelenmektedir. İntihalin önlenmesinde kullanılan yazılımlar tanıtılmaktadır. Sonuç olarak eğitimin önemi ve kutuphanecinin rolü üzerinde durulmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis article studies scholarly communication, ethics and unethical behaviors, especially plagiarism. It defi nes genres of unethical behaviors, their reasons, influence of internet and ways of prevention. It introduces software programs for prevention of plagiarism. Finally the importance of education and the role of librarians are underlined.
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleTürk Kütüphaneciliğien_US
dc.subjectBilimsel etiken_US
dc.subjectİntihalen_US
dc.subjectScientific ethicsen_US
dc.subjectPlagiarismen_US
dc.titleBilimsel etik ve intihalen_US
dc.title.alternativeScientifi c ethics and plagiarismen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Historyen_US
dc.citation.spage21en_US
dc.citation.epage38en_US
dc.citation.volumeNumber22en_US
dc.citation.issueNumber2en_US
dc.publisherTürk Kütüphaneciler Derneğien_US
dc.contributor.bilkentauthorBirinci, Hatice Gülşen
dc.identifier.eissn2147-9682


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record