Show simple item record

dc.contributor.authorCollins, Ayşe
dc.date.accessioned2020-11-13T06:26:08Z
dc.date.available2020-11-13T06:26:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2587-0890
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54500
dc.description.abstractSon araştırmalara göre dünya çapında yoğun bir öğrenci hareketliliği gözlemlenmektedir. Bu da eğitim kurumlarının gerekli bilgileri elektronik ortamda sağlamalarını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu araştırma turizm ve otel işletmeciliği okullarını resmi web sayfalarında ki bilgilerini kullanarak yapıları, ders programları ve staj programları açısından değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Sonuçlar, bütün dünyadan, karşılaştırılan okullar arasında benzerlikler kadar farklılıklar da olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın bulgularının konuyla doğrudan ya da dolaylı olarak alakası olan öğrenciler, eğitimciler, sektör çalışanları ve karar vericiler de dahil olmak üzere, eğitim sisteminin tüm paydaşlarına faydalı olması ümit edilmektedir.en_US
dc.description.abstractRecent researches from international statistics show there is a big flow of student mobility all over the world, which makes it inevitable to provide necessary information on educational institutions. This study examines and compares tourism/hotel management programs in different levels including nature of programs, their curriculum and industrial training components by analysing the information given on the official web pages of the schools. Results show there are similarities as much as differences all around the world within the frame of the institutions compared. It is hoped that the findings could help the stakeholders of the education systems, students, educators, professionals, decision maker and more.
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleTürk Turizm Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.26677/tutad.2018.30en_US
dc.subjectTurizm ve Otel İşletmeciliği eğitimien_US
dc.subjectEğitimde öğrenci hareketliliğien_US
dc.subjectEğitimde küreselleşmeen_US
dc.subjectTourism and Hotel Management educationen_US
dc.subjectStudent mobility in educationen_US
dc.subjectGlobalization in educationen_US
dc.titleKendimizi pazarlayabiliyor muyuz? Yüksek öğretimde küreselleşme ve öğrenci hareketliliği: Turizm ve Otel İşletmeciliği okullarının karşılaştırması ile ilgili bir örnek çalışmaen_US
dc.title.alternativeAre we marketing ourselves: Higher education globalization and student mobility a case study of comparison of Tourism and Hotel Management Schoolsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentTourism and Hotel Managementen_US
dc.citation.spage34en_US
dc.citation.epage41en_US
dc.citation.volumeNumber2en_US
dc.citation.issueNumber2en_US
dc.identifier.doi10.26677/tutad.2018.30en_US
dc.publisherProf. Dr. Yüksel ÖZTÜRKen_US
dc.contributor.bilkentauthorCollins, Ayşe
dc.identifier.eissn2587-0890


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record