Show simple item record

dc.contributor.authorBesimoğlu, C.
dc.contributor.authorKorkut, Şelale
dc.date.accessioned2020-11-12T05:56:55Z
dc.date.available2020-11-12T05:56:55Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1300-0039
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54490
dc.description.abstractDüşünce özgürlüğü her türlü basılı, görsel, işitsel yayından serbestçe yararlanılması ve öğrenilenlerin özümsenerek, özgün bir şekilde açıklanabilmesiyle gerçekleşir. Halk kütüphanelerinden de sorumlu olarak doğrudan toplumu yöneten kişilerin (mülki idare amiri) düşünce özgürlüğü konusundaki görüşleri son derece önemlidir. Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi bölümlerinde öğrenim gören dördüncü sınıf lisans öğrencilerinin düşünce özgürlüğü konusundaki yaklaşımlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çerçevede, bu üniversitelerin ilgili fakültelerindeki toplam 58 öğrenciye 2010 Mayıs ayında anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda her iki üniversitedeki Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinin de düşünce özgürlüğünden yana olmakla birlikte düşünce özgürlüğü hakkında fazla bilgilerinin olmadığı görülmüştür. Düşüncelerin şiddete teşvik etmesi, hakaret, aşağılama ve küfür içermesi durumunda düşünce özgürlüğünün sınırının olması gerektiği öğrencilerin çoğunluğu tarafından belirtilmiştir. Ancak öğrencilerin yarısı, kütüphanede bazı yayınlara sansür uygulanması yönünde görüşte bulunmuşlardır. Bu da düşünce özgürlüğü ve kütüphaneye yansıması bakımından düşündürücüdür.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleTürk Kütüphaneciliğien_US
dc.subjectDüşünce özgürlüğüen_US
dc.subjectKamu yönetimien_US
dc.subjectHalk kütüphanesien_US
dc.subjectSansüren_US
dc.subjectIntellecuatual freedomen_US
dc.subjectPublic administrationen_US
dc.subjectPublic libraryen_US
dc.subjectCensorshipen_US
dc.titleKamu yönetimi ve siyaset bilimi öğrencilerinin düşünce özgürlüğü konusundaki görüşleri üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA study on the views of the public administration and political science students in respect to the intellecual freedomen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentBilkent University Libraryen_US
dc.citation.spage205en_US
dc.citation.epage237en_US
dc.citation.volumeNumber25en_US
dc.citation.issueNumber2en_US
dc.publisherTürk Kütüphaneciler Derneğien_US
dc.contributor.bilkentauthorKorkut, Şelale


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record