Show simple item record

dc.contributor.authorTezcan, Semih
dc.date.accessioned2020-11-09T12:57:35Z
dc.date.available2020-11-09T12:57:35Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1301-0549
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54458
dc.description.abstractKöprülüzade Mehmed Fuad (1890-1966), 16. yüzyıl şairlerinden Edirneli Nazmi divanında “Türki-yi basiṭ” deyimi kullanılarak nitelenmiş şiirleri bir araya getirip Divan-ı Türki-yi Basiṭ başlığı altında geniş bir önsözle yayımlamıştı (1928). Bu yayım, günümüze değin süregelen büyük yanılgılara yol açtı. Hemen herkes, 16. yüzyılda ciddi bir Türkçecilik akımı başlamış olduğuna inandı ve Naẓmi’nin gerçekten bu başlık altında bir divan düzenlediğini sandı. Oysa aslında Naẓmi, bu şiirleri sadece hüner göstermek için, yani sadece bir oyun olarak “Türki-yi basiṭ” ile yazmıştı. Yazdığı binlerce başka şiirde ise, yabancı kelime kullanmamak veya az yabancı kelime kullanmak gibi bir kaygısı kesinlikle yoktu; ama o şiirlerinde de çeşit çeşit başka tuhaf hünerler göstermişti. Köprülü, bunu pek iyi bildiği halde, dönemin milliyetçilik akımına ayak uydurabilmek için Naẓmi’nin “Türki-yi basiṭ” ile gazeller söylemiş olmasının önemini aşırı derecede abartmaktan kendini alamamıştı. Makalede bu tutum ve bu tutumun yol açtığı yanılgılar ele alınmaktadır.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleBilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.subjectDivan şiirien_US
dc.subjectEdirneli Nazmien_US
dc.subjectTürki-yi basiten_US
dc.subjectKöprülüzade Mehmed Fuaden_US
dc.titleDivan şiirinde Türkçe kaygısıen_US
dc.title.alternativeConcerns with Turkish in Divan poetryen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Turkish Literatureen_US
dc.citation.spage255en_US
dc.citation.epage267en_US
dc.citation.issueNumber54en_US
dc.publisherAhmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığıen_US
dc.contributor.bilkentauthorTezcan, Semih


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record