Show simple item record

dc.contributor.authorKonuralp, Orhan Emre
dc.date.accessioned2020-11-09T10:22:15Z
dc.date.available2020-11-09T10:22:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1306-1224
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54451
dc.description.abstractTahkimin temel prensiplerinden biri olan gizlilik ilkesinin bazı istisnaları bulunmaktadır. Bu çalışmada, hakemlerin tahkim faaliyeti kapsamında bir suçu öğrenmeleri hâlinde, bu suçu yetkili makamlara bildirme yükümlülüklerinin olup olmadığı incelenecektir. Bu kapsamda sır saklama yükümlülüğünün hukukî temeli ve hakemlerin kamu görevlisi niteliği ele alınmaya çalışılacaktır.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleMedenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisien_US
dc.subjectTahkimen_US
dc.subjectHakem sözleşmesien_US
dc.subjectTahkimde gizliliken_US
dc.subjectSuçu bildirmeme suçuen_US
dc.subjectHakemlerin yükümlülüklerien_US
dc.subjectArbitrationen_US
dc.subjectarbitrators contracten_US
dc.subjectConfidentiality in arbitrationen_US
dc.subjectFelony of failure to notify an offenseen_US
dc.subjectDuties of arbitratorsen_US
dc.titleHakemlerin sır saklama yükümlülüğünün suçu bildirmeme suçu ile ilişkisi*en_US
dc.title.alternativeRelationship between the arbitrators’ duty of confidentiality and the felony of failure to notify an offenseen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.citation.spage759en_US
dc.citation.epage781en_US
dc.citation.volumeNumber13en_US
dc.citation.issueNumber38en_US
dc.publisherLegal Yayıncılık A.Şen_US
dc.contributor.bilkentauthorKonuralp, Orhan Emre


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record