Show simple item record

dc.contributor.authorDüven, G.
dc.contributor.authorÇetin, Barbaros
dc.contributor.authorKışla, D.
dc.date.accessioned2020-11-05T13:14:36Z
dc.date.available2020-11-05T13:14:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1304-7582
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54425
dc.description.abstractSon 20 yılda ortaya çıkan mikro-kanal yapılarında mikro-litreler mertebesinde akışkanın proses edilmesi için kullanılan çip-üstü-laboratuvar (ÇÜL) sistemleri konvansiyonel yöntemlere bir alternatif oluşturmaktadır. Mikro-yapıların kendine has özelliklerinden dolayı ÇÜL sistemleri, karmaşık analizleri geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında daha düşük maliyette, daha düşük enerji, daha düşük kimyasal sarfiyatı ile daha verimli bir şekilde yapabilmekte ve bu yönleriyle birçok alanda (biyomedikal, gıda, kimya, tıp, eczacılık, tarım vb.) çok değerli bir seçenek oluşturmaktadır. Ayrıca bu sistemler otomasyona uygundur ve taşınabilir olma potansiyelleri vardır. Özellikle gıda endüstrisinde bazı durumlarda analiz sonuçlarının hızlı alınabilmesi işletme için büyük önem taşımaktadır. Çip-üstü laboratuvar teknolojisi bu nedenle gıda endüstrisinde özellikle mikrobiyolojik analizlerde hızlı sonuç vermesi, uzman personel gerektirmemesi, az örneğe ihtiyaç duyması vb. özellikleri ile son zamanlarda oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada, ÇÜL cihazlarının çalışma prensipleri, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR), akış sitometrisi ve biyosensörler ile birlikte kullanıldığı entegre sistemler ve bu sistemlerin gıda mikrobiyolojisindeki uygulamaları anlatılmıştır.en_US
dc.description.abstractLab-on-a-chip (LOC) systems, which have emerged in the last two decades and used for fluid processing in a microchannel structure at microliter levels, are alternatives to conventional methods. Because of the unique properties of microstructures, LOC systems can make complex analyses more efficient with lower cost, energy and chemical consumption than conventional systems, and they become a valuable option for many applications such as biomedical, food, chemistry, medicine, pharmacy and agriculture in these aspects. In addition, these systems are suitable for automation and have a potential to be portable. Especially in some cases of food industry, obtaining analysis results quickly has a great importance for food plants. For this reason, recently developed LOC technology has become important in food industry because of their features such as quick response in microbiological analysis, no requirement for skilled personnel, and small sample needed. In this study, principles of LOC devices, integrated systems used with polymerase chain reaction (PCR), flow cytometry, biosensors and application of these systems in food microbiology are reviewed.
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleAkademik Gıdaen_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.24323/akademik-gida.417895en_US
dc.subjectÇip-üstü-laboratuvaren_US
dc.subjectGıda mikrobiyolojisien_US
dc.subjectMikro-akışkan sistemleren_US
dc.subjectHızlı mikrobiyolojik yöntemleren_US
dc.subjectLab-on-a-chip
dc.subjectFood microbiology
dc.subjectMicrofluidic systems
dc.subjectRapid microbiological methods
dc.titleÇip-Üstü-Laboratuvar (ÇÜL) teknolojisinin gıda mikrobiyolojisindeki uygulamalarıen_US
dc.title.alternativeLab-On-A-Chip (LOC) technology applications in food microbiologyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Mechanical Engineeringen_US
dc.departmentInstitute of Materials Science and Nanotechnology (UNAM)en_US
dc.citation.spage78en_US
dc.citation.epage87en_US
dc.citation.volumeNumber16en_US
dc.citation.issueNumber1en_US
dc.identifier.doi10.24323/akademik-gida.417895en_US
dc.publisherSidas Medya Limited Şirketien_US
dc.contributor.bilkentauthorÇetin, Barbaros
dc.identifier.eissn2148-015X


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record