Show simple item record

dc.contributor.authorAkdoğan, N.
dc.contributor.authorSultanoğlu, Banu
dc.date.accessioned2020-11-05T06:06:38Z
dc.date.available2020-11-05T06:06:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1302-258X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54399
dc.description.abstractKar, bir firmanın performansının değerlendirilmesi, kredibilitesinin saptanması, verimliliğinin ölçülmesi ve kar dağıtım politikasının kararlaştırılması, vergilendirme, hisse senedi fiyatlarının belirlenmesi gibi yanıtı aranan birçok konunun değerlendirilmesinde önemli bir göstergedir. Bu çalışmada, sermaye ve sermayenin korunması kavramları ve değerleme ilkeleri çerçevesinde kar ve unsurlarının muhasebe teorisindeki farklı yaklaşımlarına göre kapsamlı literatür tanımları yapıldıktan sonra, 2018 yılında yürürlüğe giren yeni Kavramsal Çerçeve’deki konuya ilişkin yeni düzenlemeler ortaya konulmuştur. Ayrıca, günümüzde kar ve ögelerinin gelir tablosunda ne şekilde ve hangi düzeyde raporlandığına ilişkin evrensel bir uygulamanın olup olmadığını belirlemek amacıyla, İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika, Avustralya, Çin ve Türkiye’ye ait gelir tabloları ve dipnotları incelenmiş, elde edilen bulgular açıklanmıştır.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleMuhasebe Bilim Dünyası Dergisien_US
dc.subjectKaren_US
dc.subjectFaaliyet karıen_US
dc.subjectSermayenin korunmasıen_US
dc.subjectGeliren_US
dc.subjectGideren_US
dc.subjectProfiten_US
dc.subjectOperating profiten_US
dc.subjectCapital maintenanceen_US
dc.subjectRevenueen_US
dc.subjectExpenseen_US
dc.titleKar tanımının muhasebe kuramındaki gelişimi ve günümüzde finansal raporlardaki sunumunun karşılaştırmalı olarak incelenmesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Managementen_US
dc.citation.spage641en_US
dc.citation.epage677en_US
dc.citation.volumeNumber20en_US
dc.citation.issueNumberÖzel Sayıen_US
dc.publisherMÖDAV Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfıen_US
dc.contributor.bilkentauthorSultanoğlu, Banu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record