Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Mehmet Ufuk
dc.contributor.authorKanmaz, Tevfik Bülent
dc.contributor.authorTütüncü, Dora
dc.contributor.authorKöse, Duru
dc.contributor.authorSözen, Can
dc.date.accessioned2020-06-30T08:45:51Z
dc.date.available2020-06-30T08:45:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/53909
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 21-23).
dc.description.abstractFatma Şakir Memik, 1903 yılında Safranbolu'nun Akören doğmuş, doktor, hayırsever, siyasetçi ve Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden biridir. Hayatını çoğunlukla İstanbul'da geçirmiş olan Memik, tıp eğitimini Tıbbiye Mektebi'nde tamamlayıp 1929 yılında birincilikle mezun olmuştur. İhtisasını Vakıf Gureba Hastanesinde tamamlayıp 1934 yılında dahiliye uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 5 Aralık 1935 tarihinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın milletvekillerinden biri olarak seçilen Fatma Memik, görevini iki yıl boyunca devam ettirmiştir. Görevi sırasında ulusal ve yerel çalışmalarda yer almıştır. Bu çalışmalara örnek olarak Edirne'de Meriç Nehri taşkınlarına alınan önlemler, Kardemir Demir Çelik Fabrikasının kuruluşu ve sağlık çalışanlarına verilen haklar örnek gösterilebilir. Bir hayırsever olan Fatma Memik, hayatı boyunca yardıma ihtiyacı olan kişilere ücretsiz sağlık hizmeti sağlamış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çalışmış ve öğrencilere burs sağlamıştır. Fatma Memik, çalışmaları ve yardımseverliği ile hayatı boyunca toplumsal cinsiyet algısında, yerel ve ulusal yapılanmalarda ve Atatürk ilke ve düşüncelerinin devamlılığında örnek biri olmuş ve sonraki nesile bu değerlerin aktarımında etkili bir kadın figürü olmuştur. Bu çalışmada Fatma Memik'in hayatı, yaşadığı zorluklar ve Türkiye Cumhuriyeti'ne olan etkileri incelenmiştir.
dc.description.abstractFatma Şakir Memik, born in 1903 in Akören Village, Safranbolu, Turkey, was a Turkish doctor, philanthropist and politician and is one of the first female deputies in the Grand National Assembly of Turkey. Memik, having lived in İstanbul most of her life, has completed her education in the field of medicine in "Tıbbiye Mektebi" in 1929, graduating as valedictorian. Having completed her medical specialty in Vakıf Gureba Hospital, she had started working as an internist in 1934. After women had been given the right to elect and be elected in Turkey at December the 5th, 1935, Fatma Memik was selected as one of the first female deputies and continued her work for 2 years. She has worked on local and National issues throughout her during her duty as a deputy. She has partaken in resolving issues such as the flooding of the Meriç River, the foundation of Kardemir Iron and Steel Factory and rights o health personnel. Memik, being a philanthropist, has helped people throughout her life by providing free healthcare, working Child Protection Agency and providing scholarships to those in need. Fatma Memik, through the efforts and work of her life, has become an important female role in the establishment of social gender perceptions in Turkey, certain local and national re-structuring and the continuation of Ataturk's principles and thoughts for next generations. In this work, Fatma Memik's life, the difficulties in her life and her impact on the Republic of Turkey has been examined and analyzed.
dc.description.statementofresponsibilityby İbrahim Mert Öztürk.
dc.format.extent62 pages
dc.language.isoTurkish
dc.relation.ispartofseriesİbrahim Mert Öztürk, HIST 200-10 (2019-2020 Fall) ; 10
dc.subjectKadın
dc.subjectMilletvekili
dc.subjectTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
dc.subjectDoktor
dc.subjectToplumsal cinsiyet
dc.subjectHayırsever
dc.subjectSafranbolu
dc.subjectEdirne
dc.subjectWomen
dc.subjectDeputy
dc.subjectGrand national assembly of Turkey
dc.subjectDoctor
dc.subjectGender philanthropist
dc.subjectSafranbolu
dc.subjectEdirne
dc.subject.lccÖZTÜRK HIST 200-10/10 2019-20
dc.titleTürkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın milletvekillerinden: Fatma Şakir Memik
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent University
dc.identifier.itemidSPB3098


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record