Show simple item record

dc.contributor.authorSakınoğlu, Bedirhan
dc.contributor.authorÖztürk, Bulut
dc.contributor.authorOkkalı, Deniz
dc.contributor.authorTereci, Mert
dc.contributor.authorŞatır, Muhammed Maruf
dc.contributor.authorMehder, Serkan
dc.date.accessioned2020-06-30T08:43:46Z
dc.date.available2020-06-30T08:43:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/53722
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2019.
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 17-18).
dc.description.abstract1960'ların başlarından itibaren yaygınlaşmaya başlayan yazılım sektörü diğer sektörlerin daha verimli iş yürütmesi ve elektronik ortamda yeni bir pazar yaratması ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin radarına girmiştir. Yüksek kâr marjı sağlaması, diğer sektörlerin üretim alanlarında maliyeti azaltması ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlaması yönünden teknolojik gelişmelerin mihenk taşı konumuna gelmiştir. Türkiye yazılım sektörüne yavaş bir giriş yapsa da 1990'lı yıllardan itibaren yazılım sektörünün çeşitli avantajlarından yararlanmaya ve uluslararası rekabete ortak olmaya başlamıştır. Ancak bu gelişimini yabancı yazılım firmalarının sermayaleri ve teşvikleri üzerine kurması, bu gelişimin yerel bir boyutta gerçekleşmesini engellemiştir; ancak buna rağmen Akınsoft gibi yerel bir vizyona ve uzun vadeli stratejik planlamalara sahip yerel firmalar sektörde kendini önemli bir konuma getirmeyi başarmıştır. Akınsoft 12 Nisan 1995 tarihinde Dr. Özgün Akın tarafından bireysel sermaye üzerine kurulmuş yerel bir yazılım şirketidir. 4 Aralık 1996 tarihinde Dr. Özgün Akın tarafından donanım sektöründen sıyrılarak hedeflerini tamamen yazılım sektörü üzerine biçimlendirmiştir. Akınsoft kendi imkanlarıyla ürettiği yazılımları bu tarihten itibaren gerek iç pazarda gerekse dış pazarda satışa sunarak ülke ekonomisine yerel anlamda bir katma değer sağlamıştır. Akınsoft yazılımları genel olarak iş, eğitim ve sosyal hayatın kolaylaştırılmasına yönelik yazılımlar üretirken 2009 yılında robotik sektörü üzerine AR-GE çalışmalarına başlamıştır ve 2015 yılında Akınrobotics'i kurmuştur. Akınrobotics robotları üretirken kamusal ihtiyaçları gözeten bir bakış açısı benimsemiş ve Akınsoft'un ileri teknoloji vizyonunu gerçekleştirmesini başarmıştır.
dc.description.abstractThe Software Sector, which has started to develop since the early 1960s, has entered the radar of developed and developing countries. The reason for this is the Software Sector's potential to help other sectors to be more productive and creative, also enabling to create a new market in electronic environment. The Software Sector has become the cornerstone of technological developments in terms of providing high profit margins, reducing costs in other sectors' production processes and enabling more efficient use of recourses. Turkey started to make use of the various benefits of the Software Industry since the 1990s and has become a common international competitor despite Turkey's slow entrance to the Software Sector. However, the situation of this development is based on the funds and incentives of foreign software firms that prevented the development of the sector in Turkey domestically. However, despite this situation, local companies such as Akınsoft, which gave importance to indigenousness and had long-term strategic plans, have managed to make themselves an important competitor in the sector. Akınsoft was established on 12 April 1995 by Dr. Özgür Akın as a local software company based only on his individual capital. Dr. Özgür Akın decided to give more importance to software rather than hardware and shaped his goals by completely focusing on the software sector on 4 December 1996. Akınsoft has provided domestic value-added services to the national economy by offering softwares produced by its own facilities. Akınsoft were creating software to facilitate work, education and social life in general until 2009. On 2009, Akınsoft started to research and develop in the Robotics Sector and has founded Akınrobotics in 2015. Akınrobotics has adopted a perspective that considers public needs while manufacturing robots and succeeded in achieving Akınsoft's vision of advanced technology.
dc.description.statementofresponsibilityby Turaç Hakalmaz.
dc.format.extent24 pages
dc.language.isoTurkish
dc.relation.ispartofseriesTuraç Hakalmaz, HIST 200-11 (2018-2019 Spring) ; 5
dc.subjectAkınsoft
dc.subjectYazılım sektörü
dc.subjectÖzgür Akın
dc.subjectAkınrobotics
dc.subjectDonanım
dc.subjectAkınsoft
dc.subjectSoftware sector
dc.subjectDr. Özgür Akın
dc.subjectAkınrobotics
dc.subjectHardware
dc.subject.lccHAKALMAZ HIST 200-11/5 2018-19
dc.title20. yüzyıl sonlarında Türkiye'de yazılım sektörü ve Akınsoft
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent University
dc.identifier.itemidSPB3105


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record