Show simple item record

dc.contributor.authorAdım, Berk
dc.contributor.authorAğtaş, Utku
dc.contributor.authorÇatalkaya, Yakup
dc.contributor.authorArslan, Kaan
dc.contributor.authorHamza, Can
dc.date.accessioned2020-06-30T08:43:46Z
dc.date.available2020-06-30T08:43:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/53721
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
dc.descriptionIncludes bibliographical references (page 19).
dc.description.abstractHeykeltıraşlık mesleği binlerce yıldır Dünya‟da var olan bir meslektir. Tüm dönemlerde ve tüm ülkelerde az çok tespit edilen bir meslek veya hobidir. Türkiye Cumhuriyeti Döneminde de Orta Asya Türkleri, Selçuklular ve Osmanlılardan alınan gelenek değişime uğrayarak daha modern, yenilikçi ve farklı bir heykeltıraşlık sanatı ortaya koyulmuştur. Bu değişime katkıda bulunmuş veya öncülük etmiş denilebilecek, Heykeltıraşlık sanatının ikinci kuşak sanatçılarından olan ve üstatlarından sayılan Tankut Öktem bu araştırma yazısının ana konusudur. Bu araştırmada Tankut Öktem‟in mesleği ile alakalı kitaplardan, dokümanlardan, yayınlardan, kızından ve meslektaşından alınan genel dönemle alakalı ve kendisi ile ilgili özel bilgilerden yararlanılarak kendisinin özel hayatı, mesleki hayatı ve öğretmenlik hayatı aktarılmıştır. Tankut Öktem‟in doğduğu zamandaki genel durum, Tankut Öktem‟den önceki heykeltıraşlık sanatı, Öktem‟in dönemindeki heykeltıraşlık mesleği, kendisinin eserleri, kişisel yaşamı ve öğretmenliği Tankut Öktem‟in Türk heykeltıraşlığına katkısını ve mirasını anlayabilmek açısından değerlidir. Tankut Öktem‟in heykeltıraşlığa kattıkları, mirası ve kişiliği gelecek nesil Türk heykeltıraşlarına öncülük edecek değerli kaynaklardan biridir.
dc.description.abstractThe profession of sculpture is a profession that has existed in the world for thousands of years. It is a profession or hobby that is more or less identified in all periods of time and in all countries. In the Period of the Turkish Republic, the tradition that is taken and preserved from the periods of d the Central Asian Turks, Seljuk Ottoman, changed radically and became a more modern, innovative and different innovative art of sculpture. Tankut Öktem, who is one of the second generation artists of sculpture art who can be said to have contributed or pioneered this change, is the main subject of this research paper. In this research, private life, professional life and teaching life of Tankut Öktem are explained by making use of the books, documents, publications, general and private information obtained from his daughter and his colleague. The general situation at the time Tankut Öktem was born, the art of sculpture before Tankut Öktem, the profession of sculpture during Öktem's period, his works, his personal life and his teaching carrier are valuable for understanding Tankut Öktem's contribution and legacy to the Turkish sculpture. Tankut Öktem's contributions to the sculpture art, his legacy and his personality are the valuable resources that will lead the next generation of Turkish sculptors.
dc.description.statementofresponsibilityby İbrahim Mert Öztürk.
dc.format.extent21 pages
dc.language.isoTurkish
dc.relation.ispartofseriesİbrahim Mert Öztürk, HIST 200-10 (2019-2020 Fall) ; 9
dc.subjectTankut Öktem
dc.subjectHeykel
dc.subjectHeykeltıraşlık
dc.subjectRetrospektif süreklilik
dc.subjectTankut Öktem
dc.subjectStatue
dc.subjectSculpture
dc.subjectRetrospective continuity
dc.subject.lccÖZTÜRK HIST 200-10/9 2019-20
dc.titleDünyanın dört bir yanında iz bırakmış bir heykeltıraş: Tankut Öktem
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent University
dc.identifier.itemidSPB3104


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record