Show simple item record

dc.contributor.authorÜçyıldız, Ardıç
dc.contributor.authorSaftekin, Alp Görkem
dc.contributor.authorGazioğlu, Baran Berk
dc.contributor.authorÖlmez, Emre
dc.contributor.authorKılıçarslan, Ada
dc.date.accessioned2019-10-11T19:12:44Z
dc.date.available2019-10-11T19:12:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/52672
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2019.
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 13-14).
dc.description.abstractTarih boyu Türkiye toprakları, coğrafi konumunun bir sonucu olarak, çeşitli kültürlerin ve farklı toplumların barındığı bir bölge olma özelliğini sürdürmüştür. Alevi Türkmen Tahtacılar bu konuda verilebilecek örneklerden biridir. Çoğunlukla Batı ve Güney Anadolu’ya yerleşmiş olduğu bilinen Tahtacılar’ın özel olarak yerleştiği yerlerden birisi de Mersin’in Silifke ilçesi ve yakınlarıdır. Tahtacılar, Alevi bir topluluktur. Alevilik geleneğini ve inançlarını sürdürmelerinin yanında birtakım özgün kültürel ögelere ve yaşam biçimine de sahiptirler. Bu çalışmada Tahtacılar’ın Silifke yöresine yerleşmiş olan kısmı ‘Silifke Tahtacıları’ adı altında incelenmiştir. Yöreye dair genel ve tarihi bilgiler ışığında Tahtacılar’ın kökenleri ve Alevilik ile bağları araştırılıp Silifke Tahtacıları’nın Türkiye sosyo-kültürel yapısı içindeki yeri ortaya konmuştur.
dc.description.abstractAs a consequence of its geographic location, Turkey has been a region where numerous cultures and different populations lived throughout the history. Alevi Turkoman Tahtacılar is an example of those populations. Tahtacılar are known to be settled mostly in West and South Anatolia. Tahtacılar is an Alevi community. In addition to maintaining the traditions and beliefs of Alevism, they also have several unique cultural elements and lifestyle. In this study, Tahtacılar that is settled in Silifke region is investigated as ‘Silifke Tahtacıları’ (Tahtacılar of Silifke). In the light of the general and historical information about the region, the origins of Tahtacılar and their relation with Alevism are investigated and the role of Silifke Tahtacıları in socio-cultural structure of Turkey is presented.
dc.description.statementofresponsibilityby İbrahim Mert Öztürk.
dc.format.extent14 pages
dc.language.isoTurkish
dc.relation.ispartofseriesİbrahim Mert Öztürk, HIST 200-18 (2018-2019 Spring) ; 7
dc.subjectSilifke
dc.subjectAlevilik
dc.subjectTahtacılar,
dc.subjectTürkmenler
dc.subjectSilifke
dc.subjectAlevism
dc.subjectTahtacılar
dc.subjectTurkomans
dc.subject.lccÖZTÜRK HIST 200-18/7 2018-19
dc.titleSilifke tahtacıları
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent University
dc.identifier.itemidSPB2961


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record