Show simple item record

dc.contributor.authorGünday, Muhammed Taha
dc.contributor.authorTaşova, Mehmet Talha
dc.contributor.authorEryılmaz, Muhammed Burak
dc.contributor.authorGayret, Mustafa Serhat
dc.contributor.authorÖziş, Alperen
dc.date.accessioned2019-10-11T19:12:03Z
dc.date.available2019-10-11T19:12:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/52553
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2019.
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 16-20).
dc.description.abstractAraştırmamız, Stalin’in 1927-1933 yılları arasında iktidara gelişiyle başlayan süreç beraber 1935-55 yılları arasındaki Türkiye politikalarını ve bunların Türk basınındaki etkilerini konu edinecektir. O dönemde olanları ve bunların basına yansıyışını daha iyi anlayabilmek için öncelikle dönemle ilgili bilgi verilip dönemin atmosferinin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. İlk olarak 2. Dünya Savaşı’nın süregelen ilişkilere etkisi incelenecek ve son olarak da savaştan sonra Stalin’in de ölümüyle ilişkilerin nasıl bir yol izlediği ve buna basında nasıl yer verildiği anlatılacaktır. Bahsedilen süreç içerisinde sürgün edilen azınlıkların durumuyla beraber Boğazlar Sorunu ve Kars-Ardahan Meselesi gibi meseleler de basın üzerinden anlatılacaktır.
dc.description.abstractOur research will focus on the Turkish policies of 1935-1955 and the effects of these in the Turkish press in the period that began with Stalin's coming to power between 1927 and 1933. In order to better understand what happened in that period and their reflection in the press, firstly information about that period will be given and a better understanding of the atmosphere of the period will be provided. Then, the effects of World War II on the ongoing relations will be examined and finally, after the war, how the relations with the death of Stalin follow and how it is mentioned in the press will be explained. Issues such as the issue of the Bosphorus and the Kars-Ardahan issues will be explained through the press in the process.
dc.description.statementofresponsibilityby Mehmet Süha Ünsal.
dc.format.extent29 pages
dc.language.isoTurkish
dc.relation.ispartofseriesMehmet Süha Ünsal, HIST 200-14 (2018-2019 Spring) ; 2
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectStalinen_US
dc.subject2 Dünya Savaşıen_US
dc.subjectPolitikaen_US
dc.subjectİsmet İnönüen_US
dc.subjectBoğazlar sorunuen_US
dc.subjectKars-Ardahanen_US
dc.subjectWorld War 2en_US
dc.subjectPoliticsen_US
dc.subjectBosphorus ıssuesen_US
dc.subject.lccÜNSAL HIST 200-14/2 2018-19
dc.titleJoseph Stalin'in 1935-1955 arası Türkiye politikaları ve Türkiye basınındaki yansımaları
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent University
dc.identifier.itemidSPB2974en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike