Show simple item record

dc.contributor.advisorManavgat, Çağlaren_US
dc.contributor.authorKankoç Aydın, Dilaraen_US
dc.date.accessioned2019-09-13T05:42:38Z
dc.date.available2019-09-13T05:42:38Z
dc.date.copyright2019-09
dc.date.issued2019-09
dc.date.submitted2019-09-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/52432
dc.descriptionCataloged from PDF version of article.en_US
dc.descriptionThesis (M.S.): Bilkent University, Department of Law, İhsan Doğramacı Bilkent University, 2019.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 260-266).en_US
dc.description.abstractHalka arza aracılık ve alım-satım aracılığından oluşan aracılık faaliyetleri, diğer yatırım hizmet ve faaliyetleri yanında, sermaye piyasası işlemlerinin temelini oluşturmaktadır. Zira yatırım kuruluşlarından halka arza aracılık hizmeti alınmaksızın ihraç yapılması mümkün olmadığı gibi, ikincil piyasalarda sermaye piyasası araçlarının yatırımcılar arasında tedavülü, alım-satım aracılığı hizmeti alınmaksızın gerçekleşemeyecektir. Dolayısıyla bu hizmetlerin alınması esnasında ihraççılar ve yatırımcılar ile yatırım kuruluşları arasında doğacak olası uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk kurallarının belirlenmesi için aracılık faaliyetlerinin hukuki niteliklerinin tartışılması gerekecektir. Bu çalışmada 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ikincil düzenlemeleri kapsamında aracılık faaliyetleri, bu faaliyetleri gerçekleştirebilecek yatırım kuruluşları, faaliyet usul ve esasları, aracılık türleri, aracılık türlerinin ABD ve AB Hukuklarındaki görünümleri ve tüm aracılık türlerinin hukuki niteliklerinin ele alınması söz konusudur.en_US
dc.description.abstractSince, neither issuing capital market instruments, nor trading in previously issued capital market instruments is possible without having intermediation service from authorized investment firms; intermediary activities, consisted of intermediation to public offerings and intermediation to buying and selling capital market instruments in secondary markets, are the core of capital markets besides other investment activities and services. Thus, in the case that a conflict emerges between issuers, investors and investment firms while having related intermediary services, it is important to discuss the legal status of those intermediary contracts for determining related legislation to apply to the resolution of conflicts. Hence with this study, intermediary activities within the scope of Capital Markets Law No:6362 and the secondary legislation of Capital Markets Board of Turkey; the investment firms that may be authorized; intermediary service procedures and principles; types of intermediary activities; the reflections of those intermediary activities and services in both USA and EU Legislations are discussed and presented in details.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Dilara Kankoç Aydınen_US
dc.format.extentx, 266 leaves : chart ; 30 cm.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAracılık faaliyetlerien_US
dc.subjectAracılık sözleşmelerien_US
dc.subjectSermaye piyasalarıen_US
dc.subjectVekalet sözleşmesien_US
dc.subjectYatırım kuruluşlarıen_US
dc.subjectCapital marketsen_US
dc.subjectIntermediary activitiesen_US
dc.subjectIntermediation contractsen_US
dc.subjectInvestment firmsen_US
dc.subjectProxy contracten_US
dc.titleSermaye piyasalarında aracılık faaliyetlerinin hukuki niteliğien_US
dc.title.alternativeLegal status of intermediary activities in capital marketsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.description.degreeM.S.en_US
dc.identifier.itemidB102994
dc.embargo.release2020-03-09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record