Show simple item record

dc.contributor.authorErginbaş, Yiğit Efeen_US
dc.contributor.authorGüçlü, Ardaen_US
dc.contributor.authorGevrek, Özgür Boraen_US
dc.contributor.authorAksoy, Elifen_US
dc.contributor.authorYavuz, Nesibe Nuren_US
dc.date.accessioned2019-05-23T17:50:32Z
dc.date.available2019-05-23T17:50:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/51858
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2018.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 16-17).en_US
dc.description.abstractBu çalışmada iş yurtlarının kurulmasıyla beraber mahkumların rehabilitasyon süreçlerindeki değişim incelenmiştir. Bu değişim sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda gözlemlenmiştir. çalışmanın seç ilme ve sürdürülme sebepleri iş yurtlarının gelişiminin irdelenmesi, bu gelişimin mahkûm hayatına etkisi gibi sosyal katmanının ve ürün satışlarından oluşan ekonomik katmanın büyük önem arz etmesi ve bu konularla alakalı çalışmaların yetersiz görülmesidir. Bu konu basın ve toplum seviyesinde mercek altına alınmış olup bulgular birincil kaynaklar ve yazılı metinlerle desteklenmiştir. Araştırma sonucunda toplanan bilgiler toplumun mahkûm algısı, cezaevi üretimi gibi kavramlara bakışının nasıl bir süreçte değiştiğini göstermiş ve bu değişimin mahkûm hayatıyla beraber bölgenin ekonomik kalkınmasını da etkilediğini gözler önüne sermiştir. Kalecik Açık Cezaevi’nin tesisleşme ve üretilen ürünlerin markalaşma süreci de rapora eklenmiştir. Bulgularımızın sonucunda halkın bakışının ve cezaevi içinde tutuklu hayatının büyük ölçüde değiştiğine ve bu değişimlerin akademik destekle ve devlet desteğiyle yaygınlaştırılmaya çalışıldığına ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the change in the rehabilitation process of the prisoners was examined together with the establishment of Prison Workshops. This change has been observed in social, cultural and economic areas. The reasons for the selection and the maintenance of the study can be listed as: examination of the development of the Prison Workshop, and the importance of the social layer of this development which can be seen in prisoner lives, and the economical layer which is related with the product sales and the inadequate studies about the concept which had been worked on. This issue has been examined at the press and public level and the findings have been supported by primary sources and written texts. The information gathered at the end of the research showed how the society's view on the concepts such as the perception of prisoners and prison production has changed. It was shown that this change has affected the economic development of the region along with the life of the prisoners. The establishment of the Kalecik Open Prison and the branding process of the products produced were also included in the report. As a result of our findings, it has been reached that the view of the public and the prisoner's life in prison have changed drastically, and these changes are being tried to be extended with academic support and state support.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Kudret Emiroğlu.en_US
dc.format.extent46 pages.
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesKudret Emiroğlu, HIST 200-12 (2018-2019 Fall) ; 1en_US
dc.subjectHistory of Turkeyen_US
dc.subjectTürkiye Tarihien_US
dc.subjectKaleciken_US
dc.subjectCezaevien_US
dc.subjectİş Yurduen_US
dc.subjectPeyniren_US
dc.subjectSüten_US
dc.subjectÜretimen_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.subjectÖn Yargıen_US
dc.subjectBölgesel Kalkınmaen_US
dc.subjectKaleciken_US
dc.subjectPrison Workshopsen_US
dc.subjectRehabilitationen_US
dc.subjectPrejudiceen_US
dc.subjectDairy Productsen_US
dc.subjectRegional Developmenten_US
dc.subject.lccEMİROĞLU HIST 200-12/1 2018-19en_US
dc.titleön yargıları aşan bir üretim tesisi olarak: Kalecik Cezaevi
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB2545


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record