Show simple item record

dc.contributor.authorMadran, Zeynep Hazalen_US
dc.contributor.authorÖzdemir, Cemen_US
dc.contributor.authorVarol, Muhammet Kasımen_US
dc.contributor.authorKaplan, Mehmet Alien_US
dc.contributor.authorGölcük, Ufuken_US
dc.date.accessioned2019-05-23T17:49:56Z
dc.date.available2019-05-23T17:49:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/51821
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2018.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 15-16).en_US
dc.description.abstract1961 yılında Türkiye ve Almanya arasındaki İşgücü Anlaşması’ndan sonra Türkiye’den Almanya’ya hızlı bir işgücü akımı başladı. Tuğrul Madran ise, işçi göçlerinden 5 yıl önce Almanya’ya gitti ve tekstil mühendisliği eğitimi aldı. Almanya’da bulunduğu 10 senelik süre zarfı içinde tekstil mühendisliği eğitimi almasının yanı sıra, Arbeiterwohlfahrt ve Türk İşçileri Derneği isimli iki dernekte önemli görevler aldı. Bu dernekler Almanya’daki Türk işçilerinin haklarını korumak ve onlara Almanya’da rahat bir hayat sağlamak için kuruldular. Tuğrul Madran Almanya’ya işçi göçüyle gelen Mebrure Madran ile evlenip Türkiye’ye döndü. Türkiye’ye döndükten sonra Türkiye’de nadir olan tekstil mühendisliği ile uğraştı. 1985 yılında Tuğrul Madran ve eşi TUMATEKS isimli bir tekstil danışmanlık ve yayıncılık şirketi kurdular. Tuğrul Madran bu yayıncılık şirketi adı altında çok sayıda çeviri kitap, sözlük, bildiri, dergi yayımladı. 1991 yılında Tuğrul Madran tekstil bilgisi ve ileri düzey Almancasının yardımıyla Tekstil Maraton adlı bir dergi çıkardı. Bu dergi çoğunlukla İngilizce ve Almanca makalelerin çevirilerini içerirdi ve önemli yabancı tekstil dergileriyle anlaşmalı olarak çıkardı. Türkiye’nin ilk hakemli tekstil dergisi olan Tekstil Maraton, 2008 yılına kadar 99 sayıya ulaştı. Tekstil Maraton 1991-2008 yılları arası Türkiye’de tekstilin gelişimi için önemli bir araçtı. Bu araştırmada Tuğrul Madran ve Mebure Madran’ın sözlü röportajları, arşivlerinden belgeler, fotoğraflar, dergiler ve kitaplarından yararlanılarak Tuğrul Madran’ın Almanya’daki hayatı ve Türkiye’de tekstile katkıları anlatılacaktır. Aynı zamanda yukarıda bahsi geçen derneklerin işlevlerine ve İşgücü Anlaşması hakkında bazı bilgilere değinilecektir.en_US
dc.description.abstractA laborforce flow has begun after 1961 Labor Contract signed between Turkey and Germany. 5 years before the contract, Tuğrul Madran has gone to Germany, not as a worker, but he took his education as a textile engineer. During the 10 year period in Germany, beside his education, he played important parts in the unions, Turkish Workers Union and Arbeiterwohlfahrt. These unions were formed to protect Turkish workers’ rights and assure them a comfortable life in Germany. After marrying Mebrure Madran who has gone to Germany as a worker, Tuğrul Madran and his wife have returned to Turkey. Tuğrul Madran worked as a textile engineer which was a very rare profession in Turkey at that time. In 1985, Tuğrul Madran and his wife found a textile publicity and consultancy corporation which was called TUMATEKS. Under TUMATEKS Publicity, Tuğrul Madran has published many translated books, dictionaries, magazines and reports. In 1991, with the help of his advanced German and English and his knowledge about textile, he has started to publish a textile magazine called Textile Maraton. This magazine was very important as it was the first scored textile magazine in Turkey and used major foreign textile magazines to get the articles. Textile Maraton was published 99 issues until 2008. In this research, Tuğrul and Mebrure Madran’s interviews, books, documents, photographs, magazines from their archives are used to explain about Tuğrul Madran’s time in Germany and his contributions to textile in Turkey. This research also contains information about the work descriptions of the unions mentioned above and the Labor Contract between Turkey and Germany.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby İbrahim Mert Öztürk.en_US
dc.format.extent27 pages.
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesİbrahim Mert Öztürk, HIST 200-2 (2017-2018 Summer) ; 2en_US
dc.subjectHistory of Turkeyen_US
dc.subjectTürkiye Tarihien_US
dc.subjectTürk İşçi Derneklerien_US
dc.subjectAlmanya işçi göçüen_US
dc.subjectTuğrul Madranen_US
dc.subjectTekstil mühendisliğien_US
dc.subjectTekstil maratonen_US
dc.subjectTUMATEKSen_US
dc.subjectTurkish Worker Unionsen_US
dc.subjectLabor migration to Germanyen_US
dc.subjectTuğrul Madranen_US
dc.subjectTextile engineeringen_US
dc.subjectTextile maratonen_US
dc.subjectTUMATEKSen_US
dc.subject.lccÖZTÜRK HIST 200-2/2 2017-18en_US
dc.titleResmi göçler öncesi: Madran Ailesi Almanya'da
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB2865


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record