Show simple item record

dc.contributor.authorAkyüz, Demiren_US
dc.contributor.authorKaraman, H. Furkanen_US
dc.contributor.authorDönmez, Onuren_US
dc.contributor.authorİstekli, Reha Berken_US
dc.contributor.authorTemizer, Gökselen_US
dc.date.accessioned2019-05-23T17:48:25Z
dc.date.available2019-05-23T17:48:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/51708
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2018.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 18-19).en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Osman Dönmez’in 1989 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye yaptığı göçün ve sonrasındaki adaptasyon sürecinin nasıl gerçekleştiği araştırılmıştır. 1989 Bulgaristan Göçü olgusunun ötesinde, bir göçmenin göç hikâyesini belirleyen ana unsurlar belirlenmeye çalışılmıştır. Gerek göç öncesi Bulgaristan yaşamına gerek göç sonrası farklı bir sosyoekonomik ve kültürel ortamda edinilen tecrübelere dayanarak dönüşen zihniyet dünyasının göç sürecinde ve adaptasyon döneminde Dönmez’in düşüncelerini ve kararlarını ne şekilde etkilediğinin ortaya koyulması hedeflenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is analyzed that how Osman Dönmez migrated from Bulgaria to Turkey in 1989 and how the following adaptation process took shape. Beyond the fact of emigration from Bulgaria to Turkey in 1989, the core elements which determine the migration story of an immigrant are tried to be specified. It is aimed to put forward how his mentality that based on both in pre-immigration experiences in Bulgarian life and post-immigration experiences gained in different social economic and cultural environments affect Osman Dönmez’s ideas and decisions in the immigration process and adaptation period.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Abdürrahim Özer.en_US
dc.format.extent19 pages
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesAbdürrahim Özer, HIST 200-14 (2018-2019 Fall) ; 9en_US
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subject1989 Bulgaristan Göçüen_US
dc.subjectGöçen_US
dc.subjectGöçmenliken_US
dc.subjectOsman Dönmezen_US
dc.subject1989 Emigration from Bulgaria to Turkeyen_US
dc.subjectEmigrationen_US
dc.subjectİmmigrationen_US
dc.subject.lccÖZER HIST 200-14/9 2018-19en_US
dc.titleOsman Dönmez'in göç tecrübesi üzerinden 1989 Bulgaristan göçü ve yerliliğin inşası
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB2503en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike