Show simple item record

dc.contributor.authorAlat, Kadiren_US
dc.contributor.authorBeyoğlu, Melihen_US
dc.contributor.authorSancak, Melodien_US
dc.contributor.authorSoydal, Önderen_US
dc.contributor.authorŞaşmaz, Şevvalen_US
dc.date.accessioned2019-05-23T17:46:49Z
dc.date.available2019-05-23T17:46:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/51529
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2018.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (page 16).en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Türkiye'nin erken dönem eğitim politikaları ile yurt dışına öğrenci gönderme politikası, bu politikaların Türk Eğitim Sistemi'ne ve toplumsal hayatına etkileri Almanya'da eğitim almış ve döndüğünde Türkiye'nin anatomi alanında ilk kadın profesörü olarak görev yapmış Bedia Sancak özelinden yola çıkılarak, diğer birincil ve ikincil kaynakların da yardımıyla araştırılmıştır. Bu bağlamda Bedia Sancak ile kapsamlı bir röportaj yapılmış ve birincil kaynak olarak proje kapsamında değerlendirilmiştir. Proje kapsamında Bedia Sancak’ın hayatı, farklı dönemlerde Türkiye’ye ve orada bulunduğu dönemde Alman eğitim sistemine ve kültürel yaşantısına dair izlenimleri irdelenmiştir. Ayrıca dönemsel koşullara birinci derecede tanıklık etmiş birinin gözünden Türkiye’deki sosyal, kültürel yaşama ve aynı zamanda Türkiye Tarihi için önemli bazı olaylara açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Bu anlamda çalışma Bedia Sancak’ın hayatına, eğitim perspektifinden Türkiye politikalarına ve sonuçlarına ışık tutmayı amaçlamıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, Turkey’s early education policies and the policy of sending students abroad, those policies effects on the Turkish education system and social life, thanks to Bedia Sancak who has been received education in Germany and is the first female anatomy professor of Turkey, are studied with help of primary and secondary sources. In this context, the comprehensive interview is made with Bedia Sancak and the interview is used in the scope of study as a primary source. In the study, Bedia Sancak’s life, her impressions on varied periods of Turkey, and Germany’s education system and cultural life when she was there are examined. Moreover, the cultural and social life of Turkey and crucial events are tried to be revealed in the eye of a person who has witnessed. The study aims to enlighten Bedia Sancak’s life and Turkey’s policies on education and their consequences.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Pınar Üre.en_US
dc.format.extent56 pages.
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesPınar Üre, HIST 200-7 (2018-2019 Fall) ; 9en_US
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectBedia Sancaken_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectYurt dışına Öğrenci göndermeen_US
dc.subjectTürkiye Tarihien_US
dc.subjectEeducationen_US
dc.subjectEnding students abroaden_US
dc.subjectTurkish historyen_US
dc.subject.lccÜRE HIST 200-7/9 2018-19en_US
dc.titleKıvılcım olarak gittiler, alev olarak geldiler: Bedia Sancak'ın Türkiye tıp bilimine ve Türkiye akademik hayatına katkıları (1933-1970)
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB2602en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike