Show simple item record

dc.contributor.authorÖzçelik, Ş. Barışen_US
dc.date.accessioned2019-02-25T12:13:53Z
dc.date.available2019-02-25T12:13:53Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn1304-2408
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/50615
dc.description.abstractTürk Borçlar Kanunu’ nun (TBK) 227. maddesinin dördüncü fıkrası, satılanın ayıplı olması nedeniyle alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullandığı fakat durumun sözleşmeden dönülmesini haklı göstermediği hallerde, hâkime, satılanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verme yetkisi tanımaktadır. Usûl hukukunda geçerli “taleple bağlılık” ilkesine istisna teşkil eden TBK 227/IV’e benzer bir hükme, ne 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da (TKHK), ne de 6502 sayılı TKHK’da yer verilmiştir. Buna rağmen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 4077 sayılı TKHK’ya tâbi bir olayla ilgili 7.6.2017 tarihli kararında, tüketici sözleşmeden dönerek satış bedelinin iadesini, olmadığı takdirde satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini talep ettiği halde, ayıbın yarattığı değer kaybının azlığı gerekçesiyle, hâkimin bedel indirimine karar vermesi gerektiğine hükmetmiştir. Çalışmanın konusu, anılan Hukuk Genel Kurulu kararı çerçevesinde, tüketici satışlarında hâkimin dönme yerine bedel indirimine karar verebilip veremeyeceğinin; diğer bir ifadeyle TBK 227/IV hükmünün tüketici satışlarında uygulanma olanağının bulunup bulunmadığının tartışılmasıdır.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.source.titleTürkiye Barolar Birliği Dergisien_US
dc.relation.isversionofhttp://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2018-135-1758en_US
dc.subjectTüketicien_US
dc.subjectSözleşmeden dönmeen_US
dc.subjectHakkın kötüye kullanılmasıen_US
dc.subjectBedel indirimien_US
dc.titleTüketicinin kullandığı dönme hakkı yerine bedel indirimine karar verilebilir mi? Yargıtay hukuk genel kurulu’nun 7.6.2017 tarihli ve E. 2017/13-653, K. 2017/1085 sayılı kararı üzerine düşünceleren_US
dc.title.alternativeIs it possible to decide the reduction of price instead of right to rescind invoked by the consumer? Remarks on the decision of 7.6.2017 of the assembly of civil chambers of the court of cassationen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.citation.spage309en_US
dc.citation.epage318en_US
dc.citation.issueNumber135en_US
dc.publisherTürkiye Barolar Birliğien_US
dc.contributor.bilkentauthorÖzçelik, Ş. Barış


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record