Show simple item record

dc.contributor.authorÖzay, Y.en_US
dc.date.accessioned2019-02-11T11:13:51Z
dc.date.available2019-02-11T11:13:51Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.issn1300-3984
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/49233
dc.description.abstractEvliya Çelebi, Seyahatname’nin birinci cildinde İstanbul’u anlatır. İstanbul’un kuruluşundan Evliya Çelebi’nin yaşadığı zamana kadar olan dönem; tasvirler ve hikâyelerle anlatılmaktadır. Usta bir hikâye anlatıcısı olan Evliya Çelebi, İstanbul’da bulunan “tılsımları” da “Kal’a-i Konstantin’in Enderûn [u] bîrûnında olan mutalsamât-ı gârîbe ve ‘acîbler beyânındadır” başlığı altında gerçekle hayalin iç içe geçtiği çok seslilik ve çok renklilikle sunar. Bu yazıda, Evliya Çelebi’nin İstanbul’daki on yedi tılsıma dayalı efsaneyi nasıl bir mantık ve üslupla anlattığı ve bu anlatıların Evliya’nın kurguladığı İstanbul’un kuruluş epiği ile ilişkisi değerlendirilecektiren_US
dc.description.abstractEvliya Çelebi devoted the first “Book” of Seyahatname (Book of Travels) to İstanbul. The period from the founding of İstanbul till the 17th century is narrated through visual images and tales. In the sixth chapter of Book 1, Evliya Çelebi as a skilled story teller presents the talismans of İstanbul with a polyphonic and multicolored text where imagination and reality mingle closely. In this paper, how Evliya Çelebi narrates the legends of 17 talismans and its close relation with İstanbul’s foundation epic fictionalized by Evliya will be analyzed.en_US
dc.language.isoTurkish; Englishen_US
dc.source.titleMillî Folkloren_US
dc.subjectEvliya Çelebien_US
dc.subjectSeyahatnameen_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectTılsımlaren_US
dc.subjectEfsaneen_US
dc.subjectTalismansen_US
dc.subjectLegenden_US
dc.titleEvliya Çelebi Seyahatname’sinde İstanbul’un tılsımlarının hikâye edilişien_US
dc.title.alternativeThe narration of İstanbul’s talismans in Evliya Çelebi’s Seyahatnameen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Turkish Literatureen_US
dc.citation.spage54en_US
dc.citation.epage63en_US
dc.citation.volumeNumber21en_US
dc.citation.issueNumber81en_US
dc.publisherGeleneksel Yayıncılıken_US
dc.identifier.eissn2146-8087


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record