Show simple item record

dc.contributor.authorKatoğlu, Tuğrulen_US
dc.date.accessioned2019-02-08T06:04:31Z
dc.date.available2019-02-08T06:04:31Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.issn1301-1308
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/49087
dc.description.abstractSuçun mağduru ya da suçun pasif süjesi kavramı ceza ve ceza muhakemesi hukuku bakımından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle kavramın doğru tanımlanması, sınırlarının belirlenmesi gerekir. Öte yandan, ceza siyaseti, kriminoloji ve viktimoloji açısından da suçun mağduru özel öneme sahiptir. Şüpheli, sanık ve hükümlü haklarının yanı sıra, suç mağdurunun hakları da güvence altına alınmaya çalışılmaktadır. Ceza hukuku alanında, tüzel kişilerin ve devletin suç mağduru olup olamayacakları tartışılmaktadır. Tüzel kişiler ve bir tüzel kişi olan devlet de suç mağduru olabilir. Bunun yanı sıra, tüzel kişiliği bulunmayan toplum, aile, devletler topluluğu gibi topluluklara karşı da suç işlenebilir. Önemli olan, bazı varlık ya da menfaatlerin bu topluluklar çevresinde kümelenmesidir.en_US
dc.description.abstractSince the concept of victim has important consequences in criminal law and criminal procedure, it deserves an accurate definition that would provide us it’s limits. Moreover, that concept has a particular importance in criminal policy, criminology and victimology. Such as the guarantees foreseen for the accused and the detenues, crime victims also deserve legal protection. Can the state be accepted as a victim of any particular crimes? This issue is still controversial and is subject to an ongoing debate. Legal persons and the state as a legal person are victims of a large group of crimes stipulated under Turkish criminal laws.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.subjectSuç mağduruen_US
dc.subjectSuçun pasif süjesien_US
dc.subjectSuçtan zarar görenen_US
dc.subjectSuçun hukuki konusuen_US
dc.subjectMağduru belli bir kişi olmayan suçen_US
dc.subjectTüzel kişileren_US
dc.subjectCezaen korunan varlık ya da menfaatlerin hamilien_US
dc.subjectVictim in criminal lawen_US
dc.subjectOffended personsen_US
dc.subjectSubstance of the crimeen_US
dc.subjectCrimes with undetermined victimsen_US
dc.subjectLegal personsen_US
dc.subjectHolder of goods and interests under criminal law protectionen_US
dc.titleCeza hukukunda suçun mağduru kavramının sınırlarıen_US
dc.title.alternativeThe limits of the concept of the victim in criminal lawen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.citation.spage657en_US
dc.citation.epage694en_US
dc.citation.volumeNumber61en_US
dc.citation.issueNumber2en_US
dc.publisherAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesien_US
dc.contributor.bilkentauthorKatoğlu, Tuğrul


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record