Show simple item record

dc.contributor.authorPınar, H.en_US
dc.date.accessioned2019-02-06T13:29:23Z
dc.date.available2019-02-06T13:29:23Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.issn1302-5520
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/48963
dc.description.abstractTürkiye, piyasa ekonomisi prensibine dayalı ekonomik bir sisteme sahiptir. Türkiye’de hukuki reformların en önemli sebebi 1995’te Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gerçekleşen Gümrük Birliğidir. Günümüzde Türkiye, serbest ve dürüst rekabetin düzenlenmesi için gerekli hukuki alt yapısını esas itibarıyla tamamlamıştır. Türk hukukunda rekabete ilişkin hükümlerin mehazı AB hukukudur. Ayrıca bu hükümlerin uygulamasında AB hukukunun ölçütleri de dikkate alınmaktadır. Rekabet hukuku ve haksız rekabet hukukunun, piyasada serbest ve dürüst, bir diğer ifade ile bozulmamış bir rekabetin sağlanması amacına hizmet ettiği kabul edilmektedir. Türk hukukunda özellikle de piyasa aktörleri tarafından rekabet hukuku ile haksız rekabet hukuku sık sık birbirine karıştırılmaktadır. Piyasa düzeninde serbestlik ve iktisadi faaliyetlerde dürüstlüğün korunması ve sağlanması amacıyla piyasada gerçekleşen ihlâllere karşı kamu ve tüm katılımcıların yararına rekabetin korunmasını temin için, rekabet hukuku ile haksız rekabet hukukunun birbirini tamamladığının kabulü doğru bir yaklaşım olacaktır. Zira sadece meşru sınırlar içinde gerçekleştiği takdirde bir rekabet serbestîsinden bahsetmek mümkün olabilecektir.en_US
dc.description.abstractTurkey ’s economic system has been built upon market economy. The most important reason fo r legal reforms in Turkey is the Customs Union that has been realized with the European Union in 1995. Turkey has, by now, in principle, completed the legal infrastructure to attain free and fa ir competition. The competition rules in Turkish Law is based on the EU Law. Consequently, EU Law criteria are taken into consideration in the application o f the rules. It has been acknowledged that competition law and unfair competition law serve the purpose o f attainment o f free and fair, in other words, undistorted competition in the market. In Turkish law, competition law and unfair competition law are often confused with each other, especially by market actors. It would be accurate to deduce that competitionen_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleRekabet Dergisien_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectPiyasa ekonomisien_US
dc.subjectRekabet hukukuen_US
dc.subjectHaksız rekabet hukukuen_US
dc.subjectBozulmamış rekabeten_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectMarket economyen_US
dc.subjectCompetition lawen_US
dc.subjectUnfair competition lawen_US
dc.subjectUndistorted competitionen_US
dc.titleRekabet hukuku ile haksız rekabet hukuku ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe relationship between competition law and unfair competition lawen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.citation.spage59en_US
dc.citation.epage87en_US
dc.citation.volumeNumber15en_US
dc.citation.issueNumber2en_US
dc.publisherRekabet Kurumuen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record