Show simple item record

dc.contributor.authorBayraktaroğlu-Özçelik, Gülümen_US
dc.date.accessioned2019-02-06T06:46:16Z
dc.date.available2019-02-06T06:46:16Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.issn1301-1308
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/48911
dc.description.abstract5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usûl Hukuku Hakkında Kanun, tüketicinin milletlerarası özel hukukta korunması amacına uygun olarak, yabancı unsurlu tüketici sözleşmelerine uygulanacak hukukun (m. 26) ve söz konusu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda Türk mahkemelerinin yetkisinin tayinine (m. 45) ilişkin özel nitelikli kurallar öngörmektedir. Çalışmanın konusu yabancı unsurlu tüketici sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisinin tayini ile sınırlandırılmış, bu çerçevede Kanunun 45. maddesinin niteliği ve uygulama alanı tespit edilmiş, anılan hükümde yer verilen yetki unsurları açıklanmış ve MÖHUK m. 47(2) hükmü uyarınca söz konusu uyuşmazlıklarda tarafların yetki anlaşması yapmak suretiyle yabancı bir devlet mahkemesini yetkili kılıp kılamayacakları tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractTurkish Act on Private International Law and International Civil Procedure (numbered 5718) provides for specific rules as regards consumer contracts with a foreign element, aiming for the protection of consumers in private international law. In this regard while the law applicable to such contracts is subject to Article 26, international jurisdiction of Turkish courts is determined according to Article 45. This paper is limited with the latter subject and provides for discussions on the features and scope of Article 45, the jurisdiction provisions in the said Article as well as on whether jurisdiction clauses in consumer contracts are permitted under Article 47 (2) of the Act.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.subjectTüketicien_US
dc.subjectTüketici sözleşmesien_US
dc.subjectMÖHUKen_US
dc.subjectMilletlerarası usul hukukuen_US
dc.subjectKoruyucu yetkien_US
dc.subjectYetki anlaşmasıen_US
dc.subjectTenfizen_US
dc.subjectTanımaen_US
dc.subjectConsumer contractsen_US
dc.subjectTurkish Act on Private International Law and International Civil Procedureen_US
dc.subjectInternational civil procedureen_US
dc.subjectProtective jurisdictionen_US
dc.subjectChoice of courten_US
dc.subjectRecognitionen_US
dc.subjectEnforcementen_US
dc.titleYabancı unsurlu tüketici sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisinin tayinien_US
dc.title.alternativeDetermination of international jurisdiction of Turkish courts over disputes arising from consumer contracts involving foreign elementsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.citation.spage833en_US
dc.citation.epage878en_US
dc.citation.volumeNumber63en_US
dc.citation.issueNumber4en_US
dc.publisherAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesien_US
dc.contributor.bilkentauthorBayraktaroğlu-Özçelik, Gülüm


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record