Show simple item record

dc.contributor.authorÖzçelik, Ş. Barışen_US
dc.date.accessioned2019-02-04T14:05:10Z
dc.date.available2019-02-04T14:05:10Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.issn1304-2408
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/48810
dc.description.abstractMücbir sebep kavramı sözleşme hukuku açısından, borcun sözleşmeye uygun olarak ifasına engel olan, haricî, öngörülemez ve kaçınılamaz nitelikte olayları ifade eder. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10. maddesinde, bu Kanun’a tâbi sözleşmelerde mücbir sebep sayılabilecek bazı olaylar belirtildikten sonra, gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin de mücbir sebep sayılabileceği öngörülmüştür. Bu çerçevede bir olayın mücbir sebep sayılıp sayılmayacağı değerlendirilirken, mücbir sebep kavramının hukukumuzda ve karşılaştırmalı hukukta genel kabul gören unsurlarının varlığı aranmalıdır. Olayın mücbir sebep niteliğinde olduğu tespit edildikten sonra, bunun kamu ihale sözleşmesi açısından doğuracağı sonuçlar, borcun ifasın imkânsız kılan, geciktiren veya gereği gibi ifayı engelleyen mücbir sebepler bakımından ayrı ayrı ele alınmalıdır.en_US
dc.description.abstractIn contracts law force majeure includes external, unforeseeable and unavoidable events that prevent the performance of an obligation according to the contract. In Article 10 of the Public Procurement Contracts Law numbered 4735, certain events are stated as force majeure and it was also provided that others may also be considered as such by the Public Procurement Authority. In this regard in the determination of an event as force majeure, elements of force majeure as accepted in Turkish law and comparative law must be considered. Once an event is determined as force majeure its consequences on public procurement contract should be assessed taking into consideration whether it makes performance impossible or delays the performance or prevents the performance in conformity with contract.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleTürkiye Barolar Birliği Dergisien_US
dc.subjectKamu İhale Sözleşmeleri Kanunuen_US
dc.subjectMücbir sebepen_US
dc.subjectSüre uzatımıen_US
dc.subjectPublic Procurement Contracts Lawen_US
dc.subjectForce majeureen_US
dc.subjectTime extensionen_US
dc.titleKamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre mücbir sebepler ve sonuçlarıen_US
dc.title.alternativeForce majeure and its consequences according to Public Procurement Contracts Lawen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.citation.spage303en_US
dc.citation.epage324en_US
dc.citation.volumeNumber28en_US
dc.citation.issueNumber123en_US
dc.publisherTürkiye Barolar Birliğien_US
dc.contributor.bilkentauthorÖzçelik, Ş. Barışen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record