Show simple item record

dc.contributor.authorÖzbilen, Arif Barışen_US
dc.date.accessioned2019-02-01T13:26:43Z
dc.date.available2019-02-01T13:26:43Z
dc.date.issued2016-07en_US
dc.identifier.issn1301-8566
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/48733
dc.description.abstractÖdünç verenin, bir miktar paranın ya da mislî bir eşyanın mülkiyetini ödünç alana devretmeyi, ödünç alanın da aynı nitelik ve miktardaki para veya eşyayı ödünç verene geri vermeyi üstlendiği sözleşme şeklinde tanımlanabilecek olan tüketim ödüncü sözleşmelerinde, ödünç alanın ödeme gücü ayrı bir öneme sahiptir. Öyle ki, Türk Borçlar Kanunu ödeme güçsüzlüğüne düşen ödünç alan karşısındaki ödünç verene, belirli şartların gerçekleşmesi hâlinde sözleşme ile bağlı kalmaktan kurtulma imkânı tanımıştır. Bu çalışma ile, özellikle ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü içinde olduğuna işaret eden özel durumların belirlenmesi ve ödünç alanın ödeme güçsüzlüğüne düşmesinin hukukî sonuçlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe solvency of the borrower has a special importance in terms of loan for consumption which can be defined as a contract whereby the lender undertakes to transfer the ownership of a sum of money or of other fungible goods to the borrower, who in return undertakes to return objects of the same quantity and quality to him. In fact, the Turkish Code of Obligations recognizes to the lender against the borrower who becomes insolvent, the opportunity of withdrawing from the contract in case of realization of certain conditions. This essay is aimed to present the circumstances indicating the insolvency of the borrower and also the legal consequences of this insolvency.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleTürkiye Adalet Akademisi Dergisien_US
dc.subjectTüketim ödüncü sözleşmesien_US
dc.subjectÖdeme güçsüzlüğüen_US
dc.subjectİflasen_US
dc.subjectHaczin sonuçsuz kalmasıen_US
dc.subjectLoan for consumptionen_US
dc.subjectInsolvencyen_US
dc.subjectBankruptcyen_US
dc.subjectExecution without satisfactionen_US
dc.titleTüketim ödüncü sözleşmesinde ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü ve bu güçsüzlüğün yarattığı hukuki sonuçlaren_US
dc.title.alternativeInsolvency of the borrower in loan for consumption and legal consequences of this insolvencyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.citation.spage125en_US
dc.citation.epage154en_US
dc.citation.volumeNumber7en_US
dc.citation.issueNumber27en_US
dc.publisherTürkiye Adalet Akademisien_US
dc.contributor.bilkentauthorÖzbilen, Arif Barış


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record