Show simple item record

dc.contributor.authorÖzçelik, Ş. Barışen_US
dc.date.accessioned2019-02-01T06:15:14Z
dc.date.available2019-02-01T06:15:14Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.issn2146-0590
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/48677
dc.description.abstractKonaklama yeri işletenin konaklayanın eşyasının yok olması, zarar görmesi veya çalınmasından sorumluluğu, miktar bakımından sınırlı bir kusurdan bağımsız sorumluluk hâlidir. Bu sorumluluğun doğması için, konaklama yeri işleten ile konaklayan arasında, konaklamayı konu alan bir sözleşme olması gerekmekle birlikte, sözü edilen sorumluluk kanundan kaynaklanmaktadır. İşleten, saklamak üzere aldığı veya almaktan kaçındığı kıymetli eşya bakımından ise hem kusurdan bağımsız hem de miktar bakımından sınırsız sorumludur. İşleten kusurdan bağımsız sorumluluktan ancak TBK 576/II’deki hallerden birinin varlığını ispat ederek kurtulabilir. İşletene bırakılmayan kıymetli eşya bakımından işletenin sorumluluğu kusura bağlıdır. İşleten TBK 576 vd. hükümlerinden doğan sorumluluğu üstlenmediğini veya sorumluluğu Kanun’da gösterilmemiş olan bir koşula bağladığını, önceden herhangi bir yolla ilan etse bile, sorumluluktan kurtulamaz. Buna karşılık, konaklayanın tazminat talep edebilmesi için, zararını gecikmeksizin işletene bildirmiş olması gerekir.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleMarmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisien_US
dc.subjectKonaklama yeri işletenin sorumluluğuen_US
dc.subjectOtelcinin sorumluluğuen_US
dc.subjectKonaklama sözleşmesien_US
dc.titleTürk Borçlar Kanunu’na göre konaklama yeri işletenin konaklayanın eşyasının yok olması, zarar görmesi veya çalınmasından sorumluluğuen_US
dc.title.alternativeThe Hotel-keeper’s limited liability for damage to or destruction or theft of goods brought to the hotel by guests under Turkish code of obligationsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.citation.spage2283en_US
dc.citation.epage2303en_US
dc.citation.volumeNumber22en_US
dc.citation.issueNumber3en_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi Hukuk Fakültesien_US
dc.contributor.bilkentauthorÖzçelik, Ş. Barış


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record