Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, B.en_US
dc.contributor.authorGürsel, İ.en_US
dc.date.accessioned2018-04-12T10:54:05Z
dc.date.available2018-04-12T10:54:05Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.issn1301-109X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/36808
dc.description.abstractSTING is the pivotal mediator for the recognition of host and pathogenic cytosolic dsDNA as well as cyclic di-nucleotide metabolites from microbes. Studies demonstrated that DNA released from cancerous cells are internalized by innate immune cells such as macrophages and dendritic cells in tumor microenvironment and trigger the production of interferon beta and other pro-inflammatory cytokines including interleukin 6, tumor necrosis factor alpha, and interleukin 12 through STING triggered signaling pathway. Later, these cytokines increase the cytotoxic activity of CD8+ T-cells by increasing the production of interferon gamma. This review discusses the importance of the involvement of STING during the establishment of immunity against intracellular pathogens and its direct effect on T-cells. © 2016 Turkish Journal of Immunology. All rights reserved.en_US
dc.description.abstractSTING (Stimulator of interferon genes), hem patojen ve konağın kendi sitozolik çift sarmallı DNA (dsDNA)’sına hem de mikrop kaynaklı siklik di-nükleotidlerin tanınmasında önemli bir mediyatördür. Çalışmalar, kanser hücrelerinden salınan DNA’nın, makrofaj ve dendritik hücreler gibi doğal bağışıklık sistemi hücreleri tarafından tümör mikro çevresindeki hücrelerce alındığını göstermiştir. Bu internalizasyon STING’in tetiklediği yolak üzerinden interferon beta, interlökin 6, tümör nekroz faktör alfa ve interlökin 12 gibi diğer pro-enflamatuar sitokinlerin salımını yönlendirir. Daha sonra bu sitokinler interferon gama üretimini artırarak CD8+ T hücrelerinin sitotoksik etkinliklerini artırır. Bu derleme STING yolağının hücre içi patojenlere karşı oluşan immünitedeki rolünü ve T-hücreleri üzerine olası doğrudan etkilerini tartışmaktadır.
dc.language.isoEnglishen_US
dc.source.titleTurkish Journal of Immunologyen_US
dc.relation.isversionofhttp://dx.doi.org/10.5606/tji.2016.513en_US
dc.subjectAdjuvanen_US
dc.subjectcGAMPen_US
dc.subjectİmmün cevapen_US
dc.subjectSTINGen_US
dc.subjectT lenfositlerien_US
dc.subjectAdjuvanten_US
dc.subjectcGAMPen_US
dc.subjectImmune responseen_US
dc.subjectSTINGen_US
dc.subjectT-lymphocytesen_US
dc.titleInvolvement of sting-activating cyclic Di-nucleotides on T-cell differentiation and function: an unresolved issueen_US
dc.title.alternativeSting’i etkinleştiren siklik dinükleotidlerin T hücre diferansiyasyonu ve fonksiyonuna olan etkisi: çözülmemiş bir sorunen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Molecular Biology and Geneticsen_US
dc.citation.spage47en_US
dc.citation.epage51en_US
dc.citation.volumeNumber4en_US
dc.citation.issueNumber3en_US
dc.identifier.doi10.5606/tji.2016.513en_US
dc.publisherTurkish Society of Immunologyen_US
dc.identifier.eissn2147-8325


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record