Show simple item record

dc.contributor.authorDuman, Ş.en_US
dc.contributor.authorÖktem, R.en_US
dc.contributor.authorÇetin, A. Enisen_US
dc.coverage.spatialKayseri, Turkey
dc.date.accessioned2016-02-08T11:51:31Z
dc.date.available2016-02-08T11:51:31Z
dc.date.issued2005-05en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/27367
dc.descriptionDate of Conference: 16-18 May 2005
dc.descriptionConference name: Proceedings of the IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conference, 2005
dc.description.abstractOtomatik plaka tanıma, güvenlik sistemleri ve trafikle ilgili uygulamalarda önemli yer tutmaktadır. Bu bildiride, plaka tanıma amaçlı farklı öznitelik çıkarma yaklaşımları ele alınmaktadır. Bu amaçla önce hiyerarşik bir yapıda plaka özniteliği araması yapılacak bölgeler azaltılmaktadır. Daha sonra öznitelik çıkarımı ile plaka bölgeleri belirlenmektedir. Bölge azaltma için dalgacık dönüşümü tabanlı ayrıt yoğunluğu tespiti yapılmış, bu kapsamda Haar ve Daubechies filtrelerinin etkinliği karşılaştırılmıştır. Öznitelik çıkarımı için üç farklı yöntem sunulmaktadır: histogram niteliği, ayrıt haritası üstünde yatay profilleme, ve bölütleme sonucu oluşacak bölütlerin nitelikleri. Sunulan yöntemler, OGS’den alınan imgeler üzerinde yapılan deneylerle karşılaştırılmaktadır.
dc.description.abstractLicense plate detection is an important problem for surveillance systems and traffic applications. This work primarily focuses on feature extraction approaches for extracting candidate car plate regions. For this purpose, we start with restricting our feature extraction regions by use of a hierarchical edge detection method. Edge detection is based on discrete wavelet transform. Performances of Haar and Daubechies filters are compared on that basis. Three different methods are proposed for feature extraction: histogram feature, horizontal profiling on the edge map, and segment features followed by segmentation. The performance of each algorithm is presented by use of tests on ATS images. © 2005 IEEE.
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleProceedings of the IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2005en_US
dc.relation.isversionofhttp://dx.doi.org/10.1109/SIU.2005.1567686en_US
dc.subjectCar plate recognitionen_US
dc.subjectHierarchical edge detection methoden_US
dc.subjectSurveillance systemsen_US
dc.subjectAlgorithmsen_US
dc.subjectGround vehiclesen_US
dc.subjectImage segmentationen_US
dc.subjectLicense plates (automobile)en_US
dc.subjectObject recognitionen_US
dc.subjectTraffic controlen_US
dc.subjectWavelet transformsen_US
dc.subjectFeature extractionen_US
dc.titlePlaka tanıma amaçlı alternatif öznitelik çıkarma yaklaşımlarıen_US
dc.title.alternativeAlternative feature extraction approaches for car plate recognitionen_US
dc.typeConference Paperen_US
dc.departmentDepartment of Electrical and Electronics Engineering
dc.citation.spage324en_US
dc.citation.epage327en_US
dc.identifier.doi10.1109/SIU.2005.1567686en_US
dc.publisherIEEE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record