Show simple item record

dc.contributor.authorYavuz, E.en_US
dc.contributor.authorArıkan, F.en_US
dc.contributor.authorArıkan, Orhanen_US
dc.contributor.authorErol, C. B.en_US
dc.coverage.spatialKayseri, Turkey
dc.date.accessioned2016-02-08T11:51:28Z
dc.date.available2016-02-08T11:51:28Z
dc.date.issued2005-05en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/27364
dc.descriptionDate of Conference: 16-18 May 2005
dc.descriptionConference name: Proceedings of the IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conference, 2005
dc.description.abstractBilgisayarlı İyonosfer Tomografisi (BİT), iyonosfer elektron yoğunluğunun iki boyutlu veya üç boyutlu olarak görüntülenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem özellikle iyonosfer fiziği veya uydu haberleşmesi gibi alanlar için iyonosferin incelenmesine olanak sağlamaktadır. Bu yöntemde Küresel Yer Belirleme (KYB) uyduları ve bu uydulardan gelen ışınları toplamak üzere yeryüzüne belirli bir geometride yerleştirilen alıcılar kullanılır. Alıcılar KYB uydularından aldıkları sinyaller ile iyonosfere ait olan Toplam Elektron İçeriği (TEİ) verisinin hesaplanmasına olanak sağlar. TEİ verileri ve tomografik yeniden yapılandırma algoritmaları kullanılarak, iyonosfer elektron yoğunluğu görüntülerinin elde edilmesi sağlanır. Gerçekleştirilen bu çalışmada tek bir GPS uydusu ve bu uyduyu izlemek üzere yeryüzünde belirli bir enlem noktasına yerleştirilmiş bir alıcı senaryosu canlandırıldı. Alıcıda oluşan hatalar ve model hataları bu çalışmada ihmal edildi. Bu senaryo içerisinde değişik açılım işlevleri ve yeniden yapılandırma algoritmaları kullanılarak, iyonosfer elektron yoğunluğunun iki boyutlu olarak elde edilmesi gerçekleştirildi. Sonuçların başarım analizleri ileri model olarak kullanılan IRI-95 ile karşılaştırılarak verildi.
dc.description.abstractComputerized Ionospheric Tomography (CIT) is a method to investigate ionospheric electron density in two or three dimensions. CIT provides a flexible method for studying ionosphere. In CIT, GPS satellites and Earth based receivers are considered to perform tomographic reconstruction. The received signals are processed to calculate Total Electron Content (TEC). TEC values and the tomographic reconstruction algorithms are used together to obtain tomographic images of electron density of ionosphere. In this study, scenario with one GPS satellite and one receiver is simulated. Receiver error and model error are neglected. In simulation, a set of basis functions and algorithms are used and two dimensional tomographic images of ionospheric electron density in height and latitude is obtained. Comparative reconstruction results are given based on IRI-95 forward ionosphere model. © 2005 IEEE.
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleProceedings of the IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2005en_US
dc.relation.isversionofhttp://dx.doi.org/10.1109/SIU.2005.1567648en_US
dc.subjectComputerized Ionospheric Tomography (CIT)en_US
dc.subjectEarth based receiversen_US
dc.subjectTomographic reconstruction algorithmsen_US
dc.subjectTotal Electron Content (TEC)en_US
dc.subjectAlgorithmsen_US
dc.subjectComputerized tomographyen_US
dc.subjectFunction evaluationen_US
dc.subjectGlobal positioning systemen_US
dc.subjectMathematical modelsen_US
dc.subjectImage reconstructionen_US
dc.titleBilgisayarlı iyonosfer tomografisinde açılım işlevlerinin ve yeniden yapılandırma algoritmalarının model üzerinden karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeModel based comparison of basis functions and reconstruction algorithms in computerized ionospheric tomographyen_US
dc.typeConference Paperen_US
dc.departmentDepartment of Electrical and Electronics Engineeringen_US
dc.identifier.doi10.1109/SIU.2005.1567648en_US
dc.publisherIEEE
dc.contributor.bilkentauthorArıkan, Orhan
buir.contributor.orcidArıkan, Orhan|0000-0002-3698-8888en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record