Show simple item record

dc.contributor.authorYavuz, Ayşe Duyguen_US
dc.date.accessioned2016-02-08T09:55:53Z
dc.date.available2016-02-08T09:55:53Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.issn1300-3984
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/22130
dc.description.abstractDilbilimsel kuram edebiyatta genellikle şiir incelemelerinde kullanılan bir yöntemdir. Biçimsel nitelikleri yönünden şiiri andıran ninnileri de bu kuram dâhilinde ele almak mümkündür. Bu çalışmada ninni türünün bir örneği, “yüzey yapı” özellikleri açısından, dilbilimsel kuram yardımıyla çözümlenecektir. “Yüzey yapı” incelenen metinde yer alan sözcüklerin gramer açıdan sınıflandırılması ve buna bağlı olarak niceliklerinin ortaya konulması, sözcük tekrarları, ölçü ve noktalama işaretleri gibi biçimsel özellikleri ve ninnide geçen sözcüklerin gramatikal değerleri dikkate alınarak tespit edilmektedir. “Yüzey yapı” verileri, uygulama yapılan ninninin içerik ve işlevine yönelik çıkarsamalarda bulunulabileceğini göstermesi açısından önem taşır. Ağırlıklı olarak anne ile çocuk arasındaki iletişimin yansıtıldığı ninnilerin temel işlevi çocuğun uyutulmasıdır. Dilbilimsel yaklaşım, ninnilerin temel işlevine ve bunun yanı sıra toplumsallaşma evresinde, çocuğuna rehber olan annenin veya çocuğun hayatındaki bir başka yetişkinin beklentilerini dile getirmesi gibi başka işlevlere ulaşmayı da olanaklı kılar. Sonuç olarak, ninnilerin de dilbilimsel yöntemle okunabileceği görüşü ortaya atılırken biçimden anlama ninninin içerik ve işlevine varılmaya çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractLinguistic theory is a method that usually employed for analyzing poetry. Given this, it seems possible to examine lullabies, which stand similar to poems as far as their form is concerned, within the framework of linguistic theory. In this paper, an example of lullaby genre will be analyzed in terms of “surface structure” by appeal to linguistic theory. “Surface structure” is determined by taking notice of words which are in the examined text and therefore reveal of their quantity, repetition of words, meter and punctuation marks like formal qualities and the grammatical values of the words that are in the lullaby. The data of “surface structure” is important to show deduction for the content and function of lullaby that applied. Predominantly, the main function of lullabies which reflect the relationship between mother and child is to make child sleep. The linguistic approach, makes possible to reach the main function of lullabies and also the other functions like to mention the expectations of mother who is a guide to her child in socialization stage and to mention the expectations of other adults. As a result, while coming up with the idea to read lullabies with linguistic theory, it will be tried to reach up the content and function of the lullaby from form to meaning.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleMillî Folkloren_US
dc.subjectLinguistic theoryen_US
dc.subjectLullabyen_US
dc.subjectSurface structureen_US
dc.subjectDilbilimsel kuramen_US
dc.subjectNinnien_US
dc.subjectYüzey yapıen_US
dc.titleDilbilimsel bir yaklaşım denemesi: Tekirdağ yöresinden bir ninnien_US
dc.title.alternativeAn attempt for linguistic approach : a lullaby from Tekirdağ regionen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Turkish Literatureen_US
dc.citation.spage53en_US
dc.citation.epage56en_US
dc.citation.volumeNumber22en_US
dc.citation.issueNumber88en_US
dc.publisherGeleneksel Yayıncılıken_US
dc.contributor.bilkentauthorYavuz, Ayşe Duygu
dc.identifier.eissn2146-8087


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record