Show simple item record

dc.contributor.authorKarslı, F.en_US
dc.contributor.authorAyas, Alipaşaen_US
dc.date.accessioned2016-02-08T09:33:49Z
dc.date.available2016-02-08T09:33:49Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.issn1304-6020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/20717
dc.description.abstractBu çalışmada, fen ve teknoloji dersi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini ölçmeye yönelik, geçerliği ve güvenirliği sağlanmış çoklu formda bilimsel süreç becerileri testi (BİSBET) geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla ölçülecek davranışın niteliği dikkate alınarak, son zamanlarda program geliştirmeciler tarafından da öngörülen ölçme-değerlendirme tekniklerine uygun, 25’i çoktan seçmeli ve 11’i açık uçlu yapıda olmak üzere toplam 36 maddeden oluşan test geliştirilmiştir. Toplam 197 fen ve teknoloji dersi öğretmen adayına uygulanan testin geçerlik, güvenirlik çalışmaları ve madde analizleri yapılmıştır. Bilimsel süreç becerilerini ölçmeye yönelik geliştirilen testin kapsam geçerliğine kanıt sağlamak için uzman görüşlerine, yapı geçerliğine kanıt sağlamak için ise hipotez testi yöntemine başvurulmuştur. Testin güvenirliği; çoktan seçmeli test maddeleri için iç tutarlılık analizi yöntemi ile açık uçlu test maddeleri için ise iç tutarlılık ve gözlemciler arası tutarlılık yöntemleri ile sağlanmıştır. Testin geçerlik, güvenirlik ve madde analizi sonuçlarına göre BİSBET’in fen ve teknoloji dersi öğretmen adaylarının BSB’lerinin ölçülmesi amacıyla kullanılabilecek, geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir test olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to develop and validate a Test of Scientific Process Skills in Multiple Format (TSPSMF) to be useful to measure developmental level of science teacher candidates’ SPS in Science and Technology. The sample of this research are composed of 197 science teacher candidates trained in Elementary Science Education Department of two universities namely Karadeniz Technical (first pilot study; N=87) and Giresun Universities (second pilot study; N=110) in the fall term of 2010-2011.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleJournal of Turkish Science Educationen_US
dc.subjectBilimsel süreç becerilerien_US
dc.subjectTest geliştirmeen_US
dc.subjectGeçerliken_US
dc.subjectGüvenirliken_US
dc.subjectReliabilityen_US
dc.subjectScientific process skillsen_US
dc.subjectTest developmenten_US
dc.subjectValidityen_US
dc.titleFen ve teknoloji dersi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin ölçülmesine ilişkin bir test geliştirme çalışmasıen_US
dc.title.alternativeA study on the development of a test about measurement of science and technology teachers' science process skillsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentGraduate School of Educationen_US
dc.citation.spage66en_US
dc.citation.epage84en_US
dc.citation.volumeNumber10en_US
dc.citation.issueNumber2en_US
dc.publisherEkip Ltd. Sti.en_US
dc.contributor.bilkentauthorAyas, Alipaşaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record