Show simple item record

dc.contributor.advisorKulik, I . O.
dc.contributor.authorBoyacı, Hüseyin
dc.date.accessioned2016-01-08T20:20:26Z
dc.date.available2016-01-08T20:20:26Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/18564
dc.descriptionAnkara : Department of Physics and the Institute of Engineering and Science of Bilkent Univ., 1999.en_US
dc.descriptionThesis (Ph.D.) -- Bilkent University, 1999.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references leaves 70-77.en_US
dc.description.abstractSon zamanlarda nanometrc büyüklüğündeki örneklerle ya|)dan tek ek'ktron ta.^ınma deneyleri, üstün iletkenlerin büyüklüklerinin alt sının ile ilgili soruyu yeniden gündeme getirmiştir, iler ne kadar, belirsiz tanecik sayısına dayalı standart BCS teorisi büyük örnekler için iyi sonuçlar vermekteyse de, nanometrc^ büyüklüğündeki örnekler için bu teorinin bazı temel noktalan tc^krar gözdi'iı geçirilmelidir. Bunun iıcin, sabit sayıda parçacık için bir eşleşme IIamiItoni;uı'ı, l'ernıi seviyesi etrafındaki dejenerasyon da göz önüne alınarak incelenmiştir. Dejenera.syona bağlı olarak, eşleşme etkisinin değişimi tartışılmıştır. İkinci bölümde, atomların elektron yörüngelerindeki daralmanın, eıı yakın komşular arasındaki atlama genliğine olan etkisini göz önüne alan bir ınodc'l llamiltonian üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışma, zayıf etkileşim limitinde' analitik olarak, orta ve güçlü etkileşim limitlerinde ise sonlu bir atom geoiiK'trisinde sayısal hesaplama ile yapılmıştır. Atom sitelerindeki deşik yerleşiminin yörünge'sel daralmaya etkileri V ve W (to|)lam ve çarpım daralma terimleri) ('tkih'şim parametreleri ile verilmektedir. Çift parçacık Creen fonksiyonundaki belirsizlik noktası, kritik sıcaklık Tc’yj ve Tc üzerinde düzen parametresinin rahatlama hızı r (7 ’) ’yi belirlemektedir. Standart BCS üstımiletkenleriiıdeiı Farklı olarak, r sıfırdan farklı imajiner bir kısma sahiptir. Bu, nstiiailetkenin 7'^. lizeriıuh'ki direııciııin dalgalanmaları üzerine etki ediyor olabilir, 'lemel dnrmn ('iK'ijisi, parçacık sayısı ve manyetik akıya göre hesaplanmı.'jtır. Bir eı^leşnıe |)aramctresi olan A ,,’nin, Cooper kararsızlığı ile aynı bölgede ortaya çıktığı gösteriImiı^tiı·. llııbbard modeli {U > 0) ile yapılan hesaplar herhangi bir dolnInk değerinde hiçbir üstün iletkanlik özelliği göstermemiştir.en_US
dc.description.statementofresponsibilityBoyacı, Hüseyinen_US
dc.format.extentxi, 77 leavesen_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectmezoskopik üstüııiletkenliken_US
dc.subjectnltra küçük üstünih'tken parçacıklaren_US
dc.subjectdaralma modelien_US
dc.subjectkuvvetli etkileşen elektron sistemlerien_US
dc.subjectyüksek sıcaklık üstün iletkenliğien_US
dc.subjectliubbard modelien_US
dc.subject.lccQC611.98.H54 B69 1999en_US
dc.subject.lcshHigh temperature superconductors.en_US
dc.subject.lcshSuperconductivity.en_US
dc.subject.lcshHubbard model.en_US
dc.titleStrongly correlated models of high-temperature superconductivityen_US
dc.typeThesisen_US
dc.departmentDepartment of Physicsen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.description.degreePh.D.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record