Show simple item record

dc.contributor.advisorKalpaklı, Mehmet
dc.contributor.authorUygun, İsmail
dc.date.accessioned2016-01-08T20:18:13Z
dc.date.available2016-01-08T20:18:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/18316
dc.descriptionAnkara : Türk Edebiyatı Bölümü, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversity, 2014.en_US
dc.descriptionThesis (Master's) -- Bilkent University, 2014.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references.en_US
dc.description.abstractBu tez, 1923 ila 1946 arası yani Cumhuriyet’in kuruluşundan çok partili hayata geçiş dönemine kadar yazılmış tarihî romanların niteliksel ve niceliksel olarak incelenmesinden oluşmaktadır. Bu dönemde yazılan tarihî romanlar için yaygın olan görüş bunların Türk Tarih Tezi’nin etkisiyle oluşturulduğu ve ağırlıklı olarak Orta Asya Türk tarihini işlediği yönündedir. Ancak inceleme sonucunda tarihî romanların ağırlıklı olarak konusunun Osmanlı Devleti olduğu görülmektedir. Ayrıca “tarihî” oldukları savlanan bu kahramanlar, romanların yazıldığı zamanın düşün dünyasını birebir yansıtmaktadır. O halde bu kahramanlar ne ölçüde tarihî olabilirler? Yapılan inceleme sonucunda Cumhuriyet dönemi tarihî roman yazarlarının kusursuz bir kahraman yaratma edimine giriştikleri ve tarihî roman kahramanını da bu edimin bir parçası olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yazar tarihî roman kahramanını, ulus-devlet oluşturma ve bilinci yaratma sürecinde edilgenleştirerek kendi amacı için araçsallaştırır. Sonuçta tarihî olduğu öne sürülen kahraman, 19. ve 20. yüzyılın ideolojik kavramları ve politik kavramlarıyla konuşturulur. Bütün bunlara ek olarak bugüne kadar tarihî roman konusunda yapılmış bibliyografik çalışmaların maddi yetersizliği ve yanlışlığı, edebiyat incelemelerinde 1923-1946 arasında yazılan tarihî romanların olgular üzerinden değil tamamen hâkim ideoloji olan Türkçülük üzerinden değerlendirildiğini göstermektedir. M. Turhan Tan, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Enver Behnan Şapolyo, İskender Fahrettin Sertelli, Ziya Şakir Soku ve Apdullah Ziya Kozanoğlu gibi tarihî roman yazarlarının ürettiği tarihî romanların ilk baskı tarihlerinin bilinmemesi dönem hakkında yapılan genellemeleri geçersiz kılmaktadır. Tezin konusunu oluşturan dönemde yazılmış tarihî romanların popüler ve yaygın olduğu yönündeki tartışmalar ise baskı sayısı gibi olgular üzerinden değerlendirildiğinde gerçekçi görünmemektediren_US
dc.description.statementofresponsibilityUygun, İsmailen_US
dc.format.extentviii, 147 leavesen_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCumhuriyet Dönemi Tarihî Romanlarıen_US
dc.subjectKahramanın Edilgenliğien_US
dc.subjectNizamettin Nazif Tepedelenlioğluen_US
dc.subjectM. Turhan Tanen_US
dc.subjectZiya Şakir Sokuen_US
dc.subjectİskender Fahrettin Sertellien_US
dc.subjectApdullah Ziya Kozanoğluen_US
dc.subjectEnver Behnan Şapolyoen_US
dc.subject.lccPL223.5.H57 U94 2014en_US
dc.subject.lcshTurkish fiction--20th century--History and criticism.en_US
dc.subject.lcshHistorical fiction, Turkish--20th century--History and criticism.en_US
dc.titleCumhuriyet dönemi tarihî romanları 1923-1946 : "eski" kahramanların yeni söylemlerien_US
dc.typeThesisen_US
dc.departmentDepartment of Turkish Literatureen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.description.degreeM.S.en_US
dc.identifier.itemidB148320
dc.embargo.release2016-08-31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record