Show simple item record

dc.contributor.authorTarkan Yeloğlu, Yeşimen_US
dc.contributor.authorSeferoğlu, G.en_US
dc.contributor.authorYeloğlu, H. O.en_US
dc.date.accessioned2015-07-28T11:57:21Z
dc.date.available2015-07-28T11:57:21Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.issn1300-5340
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/11309
dc.description.abstractThis study was conducted to analyze the instructors' perceptions of the writing exam grading criteria used in the Faculty Academic English within the context of Freshman English courses at a private university in Turkey. Fifty-five instructors were involved in the study. The data were collected via quantitative and qualitative data collection instruments. Close-response items provided quantitative data and the qualitative data were derived from open-response items. The results indicate that the instructors believe the criteria help to establish standard grading across the program. However, they still have some doubts about the way the criteria are applied across the program while assessing students' writing. It is noteworthy that the instructors in this study had different perspectives and approaches while using the criteria in their own settings. Therefore, the results of this study highlight a crucial need for training the raters on how to apply any grading criteria to ensure objectivity in student assessment.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, Türkiye’de özel bir üniversitede öğretim elemanlarının, İngilizce akademik yazma dersi için kullanılan yazma sınavı değerlendirme ölçütleri hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Araştırmaya 55 öğretim elemanı katılmıştır. Veriler kapalı ve açık uçlu soruların bulunduğu bir anket ile gönüllü öğretim elemanları ile yapılan mülakatlardan elde edilmiştir. Anketteki kapalı uçlu sorulardan nicel veriler, anketteki açık uçlu sorular ile yapılan mülakatlardan ise nitel veriler sağlanmıştır. Sonuçlar, öğretim elemanlarının genel olarak var olan ölçütlerin Akademik İngilizce Programı içinde standart bir değerlendirmeyi sağladığını düşündüklerini göstermektedir. Ancak, ölçmede kullanılan kategorilerin eşit olarak puanlandırılmaması ve ölçütlerin bütün öğretim görevlileri tarafından aynı şekilde kullanılmadığı yönünde kaygılar mevcuttur. Öğretim elemanlarının ölçütleri kullanırken farklı bakış açıları ile hareket ettikleri görülmüştür. Elde edilen bulgulara dayanılarak değerlendirme ölçütlerinin güvenirliğini artırmaya yönelik değerlendiricilerin eğitilmesi gibi çeşitli önerilerde bulunulmuşturen_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.source.titleHacettepe University Journal of Educationen_US
dc.subjectAcademic writingen_US
dc.subjectAssessment criteriaen_US
dc.subjectEnglishen_US
dc.subjectInstructorsen_US
dc.subjectPerceptionsen_US
dc.subjectAkademik yazımen_US
dc.subjectDeğerlendirme ölçütlerien_US
dc.subjectİngilizceen_US
dc.subjectÖğretim görevlilerien_US
dc.subjectGörüşleren_US
dc.titleA case study on instructors' perceptions of writing exam grading criteriaen_US
dc.title.alternativeÖğretim elemanlarının yazma sınavı değerlendirme ölçütlerine ilişkin algıları üzerine bir durum çalışması
dc.typeArticleen_US
dc.departmentEnglish Language Preparatory Programen_US
dc.citation.spage369en_US
dc.citation.epage381en_US
dc.citation.volumeNumber28en_US
dc.citation.issueNumber1en_US
dc.publisherHacettepe Universityen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record