Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Ozan
dc.contributor.authorTanrıkulu, Buse
dc.contributor.authorAcun, Erdem
dc.contributor.authorSevgen, Atakan
dc.contributor.authorKasapoğlu, Emre
dc.date.accessioned2023-03-09T12:10:32Z
dc.date.available2023-03-09T12:10:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/112218
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2022.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 22-23).en_US
dc.description.abstractBu proje kapsamında Antalya kıyılarında küçük bir yerleşim yeri olan Side’nin 1980’lerden itibaren bir turizm beldesine dönüşmesinin basamakları ve bu dönüşümün toplum, iş hayatı ve çevreye olan etkileri incelenmiştir. Zaman içinde turizm etkisiyle gelişen ve değişen Side’deki demografik ve sosyal yapının, bunların yanı sıra iş hayatının ve turistlerin isteklerine yönelik gelişen yeni sektörlerin incelenmesi araştırmanın önemli bir bölümünü oluşturmuş ve Side’deki değişimin anlaşılmasında önemli bir yer tutmuştur. Bu değişimin daha iyi incelenmesi amacıyla, 1980-2000 yılları arasında Side’de restoran işletmeciliği yapan Hamdi Tanrıkulu ile sözlü görüşme yaparak, kendisinin gözlem, tecrübe ve fikirlerinden yararlanılmıştır. Genel bir bakış için bu yıllarda Antalya’da otellerde çalışmış olan Tosun Ülge ile görüşülmüştür. Bu çalışmada 1980’lerden itibaren Side’nin turizmle beraber toplumsal değişimlerine sahne olduğu, ek olarak turizme dayalı olarak hızla gelişen yeni sektörlere ve ekonomiye sahip olduğu ama bu ekonomisinin krizlere karşı oldukça kırılgan olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractWithin the scope of this project, the steps of turning Side from a small settlement on the shores of Antalya, into a tourism resort since the 1980s, and its effects on the society, business life and environment. Examination of the demographic and social structure in Side, which has developed and changed with the effect of tourism over time, as well as the business life and new sectors that have developed for the wishes of tourists, has formed an important part of the research and has an important place in understanding the change in Side. In order to better examine this change, a verbal interview was made with Hamdi Tanrıkulu, who was a restaurant manager in Side between 1980-2000, and his observations, experiences and ideas were used. To get an overview of topic, Tosun Ülge, who worked in hotels in Antalya during these years, was interviewed. In this study, it has been determined that since the 1980s, Side has witnessed social changes with effect of tourism, in addition, it has rapidly developing new sectors and economy based on tourism, but this economy is very fragile against crises.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Kudret Emiroğlu.en_US
dc.format.extent40 pages.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesKudret Emiroğlu, HIST200-002 (2022-2023 Fall);10
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectSideen_US
dc.subjectDevelopment of tourismen_US
dc.subjectAntalyaen_US
dc.subjectTurizm gelişimien_US
dc.title1980-2000 yılları arasında Doğu Antalya (side) bölgesinde yaz turizminin gelişimi ve toplumsal etkilerien_US
dc.typeStudent Projecten_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB4145


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike