Show simple item record

dc.contributor.authorZarifoğlu, Alara
dc.contributor.authorKarabey, Ayşe Deniz
dc.contributor.authorPektaş, Deniz
dc.contributor.authorArslan, Emre
dc.contributor.authorTezcan, Yiğit
dc.date.accessioned2023-03-02T19:37:53Z
dc.date.available2023-03-02T19:37:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/112038
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2022.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 17-18).en_US
dc.description.abstractMersin Hristiyan Rum Ortodoksları, Türkiye’nin sosyal, kültürel ve dinî açılardan heterojen yapısının bir parçasıdır. Cemaat, demokratik bir yönetim altında din ve vicdan özgürlüklerini sağlayarak yüzyıllardan beri süregelen gelenek ve göreneklerini hâlâ devam ettirmektedir. Tomris Nadir Kilisesi, 1852’den beri Mersin ve çevresindeki ibadethanelerden bir tanesi olarak görevine başlamıştır. Tomris Nadir Kilisesi ve Kilise Vakfı; düzenledikleri ayinler ve bayramlar ile mevcudiyetlerini yıllardan beri sürdürmektedir. Tarihsel süreçlere bağlı olarak, cemaatin âdetlerinde değişiklikler yaşansa da dinî yaşamları, onları bir araya getiren yegâne unsur olup özünü kaybetmeden var olmaktadır. Bu çalışma vesilesiyle Türkiye’deki Hristiyan Rum Ortodoksları, Mersin örneği üzerinden incelenmektedir. Böylelikle cemaatin dinî, sosyal ve kültüren hayatıyla alakalı doğru bilgiye erişmek amaçlanırken geçmişten bugüne yaşanan değişiklikler de gözler önüne serilmektedir.en_US
dc.description.abstractMersin Christian Greek Orthodoxes are a part of Turkey's heterogeneous social, cultural, and religious structure. The community still maintains its centuries-old traditions and customs by providing freedom of religion and conscience under a democratic administration. Tomris Nadir Church, located in Mersin, has started its duty as one of the places of worship in the region since 1852. Tomris Nadir Church and church foundation have been continuing their existence for years with the rites and feasts they organize. Although there have been changes in the habits of the community due to historical processes, their religious life still does not lose its essence as the element that brings them together. On the occasion of this study, Greek Orthodox Christians in Turkey are examined through the example of Mersin. In this way, it aims to reach the right information about the community's religious, social, and cultural life. The changes of the community from the past to the present are also revealed.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby İbrahim Mert Öztürk.en_US
dc.format.extent22 pagesen_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesİbrahim Mert Öztürk, HIST 200-6 (2022-2023 Fall);8
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectMersinen_US
dc.subjectHristiyanlıken_US
dc.subjectRum Ortodokslarıen_US
dc.subjectTomris Nadir Kilisesien_US
dc.subjectDinî farklılıklaren_US
dc.subjectChristianityen_US
dc.subjectGreek Orthodoxen_US
dc.subjectTomris Nadir Churchen_US
dc.subjectReligious differencesen_US
dc.titleHristiyan Rum Ortodoksları: Mersin örneğien_US
dc.typeStudent Projecten_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB4307


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike