Show simple item record

dc.contributor.authorErge, Erencan
dc.contributor.authorDirekler, Elif İrem
dc.contributor.authorŞahin, Cansu
dc.contributor.authorKarakuş, Tuğçe
dc.contributor.authorKaynak, Hasan
dc.date.accessioned2021-04-20T07:49:15Z
dc.date.available2021-04-20T07:49:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/76326
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 16-17).en_US
dc.description.abstractTahtacılar Türkmenleri uzun yıllardır varlığını sürdüren ve bugüne kadar öz kimliklerini kaybetmemiş bir halktır. Toroslar ve Kuzey Ege’de uzun yıllar göçebe olarak sürdürdükleri yaşamlarını, Osmanlı’nın son dönem politikalarıyla yerleşik hayata geçerek değiştirmişlerdir. Uzun yıllar göçebe hayatın vermiş olduğu izole olmak durumu ile kültürlerinin yok olmamasına sebep olmuş ve eski Türk ve şaman geleneklerini sürdürmüşlerdir. Yerleşik hayata geçme sürecindeki kurulan ilk köylerden biri de daha sonra ismi Tahtakuşlar olarak tescil edilecek olan Kuşlar Bayırı köyüdür. Tahtakuşlar köyü Kaz Dağ’ının eteklerinde bulunup, uzun yıllar göçebe hayat süren, Kaz Dağı’na ve bazı bölgelerine isim vermiş tarihte soyu çok eskilere uzanan tahtacıların en önemli köylerindendir. Köyde Türkiye’nin ilk köy etnografya müzesi bulunmakla beraber ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek’in de mezarı bulunmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe Turkmens of Tahtacı have existed for many years and have not lost their identity until today. They changed their nomadic lives in the Taurus Mountains and the North Aegean by settling down due to the last period policies of the Ottoman Empire. The isolation of the nomadic life for many years caused their culture to still exist and they continued the old Turkish and shaman traditions. One of the first villages that is established in the process of the settled life is Kuşlar Bayırı village, which will later be registered as Tahtakuşlar. Tahtakuşlar village is one of the most important villages of the Turkmens of Tahtacı, who lived in the foothills of Kaz Mountain. They lived a nomadic life for many years, and named Kaz Mountain and some of its regions. Turkey's first ethnographic museum in the village is located in the village. The tomb of the famous Turkish Folk Music artist Ali Ekber Çiçek is also located here.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby İbrahim Mert Öztürk.en_US
dc.format.extent17 pagesen_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesİbrahim Mert Öztürk, HIST 200-19 (2020-2021 Fall);9
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectKaz Dağıen_US
dc.subjectTahtacıen_US
dc.subjectTürkmenleren_US
dc.subjectBalıkesiren_US
dc.subjectTahtakuşlaren_US
dc.subjectKaz Mountainen_US
dc.subjectTurkmensen_US
dc.titleTahtakuşlar Köyüen_US
dc.typeStudent Projecten_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB3552


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike