Now showing items 1-3 of 3

  • The positive contract of inheritance and the problem of its binding effect 

   Yakupoğlu, Sekine Derya (Bilkent University, 2019-02)
   Besides the unilateral freely revocable testamentary will, the second form of testamentary dispositions is the contract of inheritance. The contract of inheritance is on the one hand a form of testamentary disposition, ...
  • Türk hukukunda yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk 

   Yönet, Yağmur Öykü (Bilkent University, 2019-06)
   Günümüz dünyasında ekonomik ve sosyal konjonktür borçluları yardımcı kişilere başvurmaya zorlamaktadır. Tezin çalışma alanı Türk Borçlar Kanunu’nun 116. maddesinde düzenlenmiş olan yardımcı kişinin fiillerinden sorumluluk ...
  • Türk yabancılar hukuku ve AİHM içtihadi doğrultusunda geri gönderme yasağı 

   Aktan, Elçin (Bilkent University, 2019-06)
   Bu çalışmanın amacı, Türk Yabancılar Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı doğrultusunda geri gönderme yasağının kapsamının belirlenmesidir. Geri gönderme yasağı, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, ...