Now showing items 1-1 of 1

    • Strongly correlated models of high-temperature superconductivity 

      Boyacı, Hüseyin (Bilkent University, 1999)
      Son zamanlarda nanometrc büyüklüğündeki örneklerle ya|)dan tek ek'ktron ta.^ınma deneyleri, üstün iletkenlerin büyüklüklerinin alt sının ile ilgili soruyu yeniden gündeme getirmiştir, iler ne kadar, belirsiz tanecik ...