Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'de yükseköğretimin uluslararasılaşması: bir endeks oluşturma çalışmaları 

      Kireçci, Mehmet Akif; Bacanlı, H.; Erişen, Y.; Karadağ, E.; Çeliköz, N.; Dombaycı, M. A.; Toprak, M.; Şahin, M. (Türk Eğitim Derneği İktisadi İşletmesi, 2016)
      Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma derecelerine göre sıralanmasını sağlayan Türkiye'de Yükseköğretimin Uluslararasılaşma Endeksinin geçerlik ve güvenirliğini sınamaktır. Endeks ...