Now showing items 1-5 of 5

  • Anadolu'nun ilk İdadisi: Abdurrahman Paşa Lisesi 

   Halaç, Ahmet Feyzi; Şahin, Ege; Gürbüztürk, Göktuğ; Şenzeybek, Barış; Tapan, Sungu (Bilkent University, 2019)
   1885 yılında kurulan ve Anadolu’da kurulan ilk lise unvanını taşıyan Abdurrahmanpaşa Lisesi, tarihi boyunca Kastamonu’nun, hatta Anadolu’nun seçkin liselerinden biri olmuştur. Mezun verdiği sayısız önemli isim bu seçkinliğini ...
  • Friendship, crisis and estrangement : US-Italian relations, 1871-1920 

   Gürsel, Bahar (Bilkent University, 2007)
   In the 1870s, the united Kingdom of Italy brought together nearly the whole Italian peninsula under a single flag, and the United States left behind a civil war and strengthened the country and its institutions. This ...
  • Galiçya Cephesi'nde Erzurumlu Hasan 

   Durna, Emir Berat; Akdağ, Seyyare Ece; Muştu, Belemir Naz; Atay, Hande; Öztürk, Nevzat Oğul (Bilkent University, 2018)
   Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya olarak bilinen Romanya’da yeni bir cephe açan Osmanlı ordusunun askerleri; diğer cepheler gibi büyük sıkıntılar yaşamıştır. Anadolu’dan, özellikle doğu vilayetlerinden bir yardım kampanyası ...
  • İttihat ve Terakki döneminde paramiliter gençlik yapılanmaları 

   Büyükdurak, Mert; Oğuz, Şevki Armağan; Acar, Bora; Şahin, Yunus Emre; Pirgon, İnanç (Bilkent University, 2018)
   II. Meşrutiyet döneminde hayat bulan paramiliter gençlik kuruluşları, savaş döneminin getirdiği koşullar ve ihtiyaçlar neticesinde, milleti topyekün savaşa hazırlama ve silahlandırma konularında önemli bir yere sahiptir. ...
  • Personality, character, and self-expression: the YMCA and the construction of manhood and class, 1877-1920 

   Winter, T. (Sage Publications, Inc., 2000)
   Historians have largely neglected to explore the ways in which emerging constructions of middle-class manhood were contingent on defining and structuring class difference. Using the YMCA's efforts with railroad and industrial ...