Now showing items 1-2 of 2

  • Fantastik realizm ekolü ve: Erol Deneç 

   Yalçın, Betül; Sezer, Özgenaz; Özcerit, Sinan; Küçük, Yağmur; Özer, Zeynep Sueda (Bilkent University, 2019)
   Fantastik Realizm akımı, 20. Yüzyılda Sürrealizm, Dadaizm ve Empresyonizm gibi öncü akımlardan etkilenerek ortaya çıkmıştır. Bu akım, Rudolf Hausner, Ernst Fuchs, Wolfgang Hutter, Anton Lehmden ve Arik Brauer tarafından ...
  • Kızılelma Viyana, bir ümidin sönüsü 

   Tezcan, S. (Institut National des Langues et Civilisations Orientales, 2013)
   Before the publication of Richard Kreutel’s important work on the Vienna account in Volume 7 of the Seyahatnâme it was thought that Evliyâ Çelebi was unaware of the second siege of Vienna (1683). The Austrian scholar showed ...