Now showing items 1-20 of 37

  • Ankara Kurtuluş Kilisesi'nin kuruluşu ve kuruluşunun Türkiye'deki sosyolojik etkileri 

   Duru, Ant; Oğuz, Melda Özge; Kıran, Selin; Şentürk, Serkan; Altıntop, Yunus (Bilkent University, 2019)
   Türkiye Cumhuriyetinde bulunan kiliseleri iki büyük çatı altında toplamak mümkündür: misyonerlik faaliyetleri amacıyla kurulmuş olanlar ve azınlıklar tarafından kurulmuş olanlar. Ankara Kurtuluş Kilisesi bu bağlada kendisine ...
  • An ATN grammar for Turkish 

   Demir, Coşkun (Bilkent University, 1993)
   Syntactic parsing i.s an iinporta.nt step in a.ny natural language processing system. Augmented Transition Networks (A'l'Ns) are procedural mechanisms which have been one of the earliest and most common paradigms for parsing ...
  • Authorship attribution: performance of various features and classification methods 

   Bozkurt, İlker Nadi; Bağlıoğlu, Özgür; Uyar, Erkan (IEEE, 2007-11)
   Authorship attribution is the process of determining the writer of a document. In literature, there are lots of classification techniques conducted in this process. In this paper we explore information retrieval methods ...
  • Automatic rule learning exploiting morphological features for named entity recognition in Turkish 

   Tatar, S.; Cicekli I. (2011)
   Named entity recognition (NER) is one of the basic tasks in automatic extraction of information from natural language texts. In this paper, we describe an automatic rule learning method that exploits different features of ...
  • Automating information extraction task for Turkish texts 

   Tatar, Serhan (Bilkent University, 2011)
   Throughout history, mankind has often suffered from a lack of necessary resources. In today’s information world, the challenge can sometimes be a wealth of resources. That is to say, an excessive amount of information ...
  • Balat’taki İspanyol Yahudileri: Sefaradlar 

   Kaçar, Ufkum; Dicle, Melis; Özdurdu, Çağın Zeynep; Yeşilpınar, Yasemin (Bilkent University, 2020)
   Yahudi-Roma savaşları sırasında İspanya topraklarında varlıklarını sürdüren Yahudiler, 15. yüzyılın sonlarına doğru zorlu bir göç sürecine başlamışlardır. Elhamra kararnamesi ile dünyanın çeşitli yerlerine göç etmek ...
  • Bir felsefe dili kurmak 

   Kara, İsmail (2001)
  • Bir Kırım göçü hikayesi: Türer Ailesi 

   Türer, Berke Can; Erdoğan, Burak; Kartal, Büşra Selin; Arınç, Muhammed Şamil; Durgut, Mustafa Çağrı (Bilkent University, 2020)
   Kırım'da Osmanlı-Rus Savaşı'nı Osmanlı Devleti'nin kaybetmesi sonucu başlayan sorunlar, Rus ordusunun 1771 yılında Kırım'a girmesinden itibaren Kırım Tatar halkının bir asırdan fazla sürecek bir göç sürecini başlattı. ...
  • Çağdaş bir masal gezgini 

   Esen, Nüket (1993)
  • Çağdaş Türk seramik sanatına kattıklarıyla Hamiye Çolakoğlu 

   Kara, Cem; Çelik, Pırıl; Orak, İsa Yusuf; Uçurum, Ahmet; Balaban, Berkcan; Er, Batuhan (Bilkent University, 2021)
   Seramik tarih boyunca Türk kültüründe yer edinmiştir. Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti dönemine kadar birçok evrim geçirmiş seramik sanatı, cumhuriyet döneminde de birçok yetenekli sanatçı tarafından eserlerin üretildiği ...
  • Demographics, treatment and outcomes of atrial fibrillation in a developing country: the population-based TuRkish Atrial Fibrillation (TRAF) cohort 

   Yavuz, B.; Ata, N.; Oto, E.; Katircioglu-Öztürk, D.; Aytemir, K.; Evranos, B.; Koselerli, R.; Ertugay, E.; Burkan, A.; Ertugay, E.; Gale, C. P.; Camm, A. J.; Oto, A. (Oxford University Press, 2017)
   Aims: Although atrial fibrillation (AF) is increasingly common in developed countries, there is limited information regarding its demographics, co-morbidities, treatments and outcomes in the developing countries. We present ...
  • Dil derneğinin kuruluşu ve tarihçesi 

   Tuncel, Melek; Akkaya, Efe Ali; Kara, Aslı Simge; Özaltın, Eylül; Kumbasar, Emin Erdem (Bilkent University, 2021)
   Dil Derneği 1987’den beri Türkçenin korunması, geliştirilmesi, bilim, sanat ve teknik terimlerle ilgili olan bütün kelimeleri kapsayacak şekilde zenginleştirilmesi üzerine çalışan bir dernektir. 12 Eylül 1980 darbesinden ...
  • Doğan Aksan'ın hayatı ve Türkçeye katkıları (1929-2010) 

   Aydın, Alperen Furkan; Nacır, Başar Ece; Uzun, Erhan Tolga; Macar, Kaan Mahmut; Satoğlu, Mustafa Oğuz (Bilkent University, 2018)
   Bu çalışmayla Türkiye'de dilbilimine kimlik kazandıran Prof. Dr. Doğan Aksan'ın hayatının ve dilbilime katkılarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın araştırdığı konular: Doğan Aksan'ın akademik ve kişisel hayatı, ...
  • First large-scale information retrieval experiments on Turkish texts 

   Can, Fazlı; Koçberber, Seyit; Balcık, Erman; Kaynak, Cihan; Öcalan, H. Çağdaş; Vursavaş, Onur M. (ACM, 2006-08)
   We present the results of the first large-scale Turkish information retrieval experiments performed on a TREC-like test collection. The test bed, which has been created for this study, contains 95.5 million words, 408,305 ...
  • Formulaicity in an agglutinating language: the case of Turkish 

   Durrant, P. (De Gruyter Mouton, 2013)
   This study examines the extent to which complex inflectional patterns found in Turkish, a language with a rich agglutinating morphology, can be described as formulaic. It is found that many prototypically formulaic phenomena ...
  • İlk özgün Türk bale yapıtı: Hürrem Sultan 

   Kızılcık, Sena; Topçuoğlu, Mehveş; Aydinç, Beren Nur; Suna, Ayşe; Alptekin, Ege (Bilkent University, 2021)
   Türk Balesinin gelişim sürecinde önemli bir rol oynamış olan ve ilk özgün Türk Balesi olarak bilinen Hürrem Sultan, Osmanlı kültüründen ilham alması bakımından ve Türk bale kültürün oluşmasındaki etkisinden dolayı önemli ...
  • Kültür mezarlığı 

   İleri, Selim (1996)